Stäng
Meny

Arkiv

César Franck


 8 min
1 konsert
2021-10-23


 
2 konserter
2006-12-06


Danse Lente
 


 15 min
9 konserter
1988-12-10


Derrière le Vitrail
 


Eight Short Pieces (nos. 1 - 4) (1863)
 10 min


Eight Short Pieces (nos. 5 - 8) (1863)
 9 min


Eoliderna (1875)
 11 min
4 konserter
1922-12-13


 15 min
1 konsert
1988-11-13


 26 min
1 konsert
1972-04-20


Jardins d'Eros ur Psyché (1887)
 4 min


 13 min
4 konserter
1984-04-08


 13 min
1 konsert
1972-04-20

CÉSAR FRANCK (1822-1890) KORAL H-MOLL César Franck föddes i belgiska Liège men var hela sitt kreativa liv verksam i Paris som älskad och aktad pedagog och som en av sin tids mest lysande organister. 1858 utsågs han till "organiste titulaire" i den nybyggda kyrkan St Clotilde och året därpå invigde han dess nybyggda Cavaillé-Coll-orgel som kom att betyda så mycket för hans kommande orgelverk, inte minst hans musikaliska testamente; Trois chorales. De tre koralerna är var och en omkring 15 minuter långa och de skrevs under de sista månaderna av hans levnad. Att han var ett av de verkligt stora musikaliska underbarnen har man glömt i dag, men faktum är att han komponerade ofattbart flyhänt i sin barndom - orgelverk, kammarmusik, pianokonserter och oratorier. Men alla dessa verk har man först under senare år letat fram ur arkiven. Hela hans berömmelse vilar på det han komponerade under sina tio-femton sista levnadsår. Det tiotalet orgelverk han skrev då kom att revolutionera orgelmusiken, violinsonaten i A-dur blev ett av kammarlitteraturens mest spelade mästerverk och hans d-mollsymfoni är ett underverk i sin syntes av germansk kromatik och gallisk elegans. Koralen i h-moll är den andra av de tre sena koralerna. Det är ett brett anlagt verk med känslomässigt djup fyllt av en innerlig religiositet. Ett allvarligt koraltema presenteras i basen och ger upphov till en rad variationer, nästan som i en passacaglia. Men i detta långa verk hinner många episoder ta form; sångbara, livfulla, dramatiska, fugaton, fortissimi - innan koralmelodin återkommer och avslutar verket i stillhet. STIG JACOBSSON


 14 min
2 konserter
2021-10-15

CÉSAR FRANCK (1822-1890) KORAL NR 1 E-DUR Det framhålls ofta att César Franck mognade sent som tonsättare. Visserligen vann han tidigt berömmelse för några pianotrior, men därefter uteblev framgångarna, och periodvis lade han i stort sett ner sin kompositionsverksamhet. I stället kom han att försörja sig som lärare, samtidigt som han upptäckte orgeln som konstnärligt medium - han fick tidigt rykte som en lysande improvisatör. När han 1853 tillträdde sin första tjänst som "titulärorganist", i Pariskyrkan Saint-Jean-Saint-François där huvudorgeln var byggd av mästaren Cavaillé-Coll, lär han förtjust ha utbrustit: "Min nya orgel - det är en orkester!" Några år senare, 1858, blev han organist i den då nybyggda kyrkan Saint-Clotilde och det är främst orgeln i denna kyrka - även den av Cavaillé-Coll - som inspirerade till de stora orgelverken. "Om ni visste vad jag älskar denna orgel! Den är så smidig under mina fingrar och så följsam mot mina tankar!", sa han en gång till sin kyrkoherde. Franck var personligen tillbakadragen men blev ändå kontroversiell; åsikterna om hans musik var minst sagt delade och han fick dessutom kritik för sin undervisning som orgelprofessor vid Pariskonservatoriet. Det lär mer ha handlat om kompositionsseminarier än egentliga spellektioner. I de mogna mästerverken, alla komponerade efter fyllda 50 år - däribland pianokvintetten i f-moll, de symfoniska variationerna för piano och orkester, violinsonaten, d-mollsymfonin och slutligen de tre koralerna för orgel - framträder hans tonspråk i full blom med sin djupt personliga harmonik. En koral är hos Franck inte en kyrkovisa utan en (instrumental) melodi som har vissa drag gemensamma med koraler: lugnt tempo och jämn rytm med ackordbyte på varje meloditon. Första gången ordet "choral" dyker upp i en verktitel är i pianotriptyken Preludium, koral och fuga från 1884. Här är koralen närmast en episod mellan de övriga delarna (även om koraltemat återkommer i slutet av fugan). I Tre koraler för orgel från 1890 blir koraltemat däremot kärnan i en större komposition. Men i dessa verk finns också många andra motiv - några av dem med koralliknande drag - vilket kan verka förvirrande för den som väntar sig en traditionell inledande koralpresentation. Det är som att Franck söker sig fram innan han når den "riktiga" koralen. I ett brev betecknade Franck den första koralen, i E-dur, som "ett stort stycke för orgel som jag har gett titeln koral; det är en koral men med mycken fantasi", och till sin elev Vincent d'Indy sa han, något kryptiskt: "Ni förstår, den verkliga koralen är inte koralen; den kommer till under styckets förlopp". E-durkoralen kan beskrivas som ett variationsverk men det som varieras är inte koralmelodin utan ett större temablock där koralen kommer in i slutet. Efter ett dramatiskt mellanspel följer en friare variation som utmynnar i en stegring upp till fullt verk. Här framträder koralen i ensamt majestät, i kanon mellan sopran och bas, "befriad" från övriga motiv, förutom i sluttakternas återklanger av den första variationens inledning. SVERKER JULLANDER


Les Djinns (1884)
 13 min
1 konsert
1979-05-30


Nocturne
 


 
2 konserter
1928-10-21 
5 konserter
1999-04-11


 15 min
1 konsert
1938-03-25


Preludium, air och final (ork. Gui)
 


 
1 konsert
1984-04-08Preludium, koral och fuga (piano)
 


Psalm 150 (1888)
 5 min


Psyché enlevée par les Zéphyrs (1887)
 2 min


Psyché och Eros ur Psyché (1887)
 7 min


Rédemption (1871)
 1 t 15 min


Rédemption: Morceau Symphonique (1871)
 13 min


Sommeil de Psyché ur Psyché (1887)
 10 min


 3 min
1 konsert
2021-10-23


 45 min
2 konserter
1986-01-27


Svit ur Psyché (1887)
 23 min


Symfoni (1886)
 


Symfoni (1886)
 38 min
40 konserter
2013-10-18


 15 min
13 konserter
2003-03-28


 
1 konsert
1909-01-30


Violinsonat (1886)
 28 min
7 konserter
2017-10-22

Nyhetsbrev från GSOplay

Anmäl dig som prenumerant på nyhetsbrevet så får du information från GSOplay.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på skolutskick

Fyll i formuläret så håller vi dig uppdaterad om vilka skolkonserter vi spelar i Göteborgs Konserthus.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!