Stäng
Meny

Arkiv

Olivier Messiaen


 8 min
1 konsert
2021-10-15

OLIVIER MESSIAEN (1908-1992) APPARITION DE L'EGLISE ETERNELLE Olivier Messiaen var en av de banbrytande och mest inflytelserika modernistiska tonsättarna under andra hälften av 1900-talet. Redan i sin allra första publicerade komposition, orgelstycket Le banquet céleste, komponerat när tonsättaren var 18 år gammal, framträder han som en djupt originell tonsättarpersonlighet. Messiaen utforskade under hela sin långa verksamhet nya uttrycksmöjligheter: han utvecklade egna melodiska och harmoniska system (däribland sju skaltyper, "modi med begränsade transpositioner"), infogade rytmer från grekisk metrik och indisk musik och såg över huvud taget rytmen som det centrala elementet i musiken. Välkänt är hans bruk av fågelsång, återgiven med stor exakthet. Vissa aspekter av Messiaens tonspråk blev en inspirationskälla för efterkrigstidens unga avantgardistiska tonsättare. Mest centralt för Messiaens skapande var hans katolska tro: nästan alla hans verk har ett teologiskt innehåll. Vid sidan av Bengt Hambræus är han den ende av efterkrigstidens stora modernister för vilken orgeln var central i skapandet - även om han också komponerande många betydande verk i andra genrer. I över 60 år tjänstgjorde han söndagligen som organist i Sainte-Trinité-kyrkan i Paris, och under hela denna tid tillkom nya orgelkompositioner, de flesta i form av större verkcykler med titlar som "Frälsarens födelse", "Härlighetskropparna" "Pingstmässa" och "Meditationer över den heliga Treenigheten". Apparition de l'église éternelle ("Uppenbarelse av den eviga kyrkan") är ett av de tidiga verken (1932), komponerat ungefär samtidigt som den första verkcykeln, "Himmelsfärden". Stycket är Messiaens första orgelkomposition efter tillträdet som organist i Sainte-Trinité året innan. Verket är en vision av den himmelska kyrkan, som först skymtar i fjärran, sedan kommer allt närmare, för att sedan åter avlägsna sig. Stycket uppvisar drag som utifrån dagens perspektiv kan ses som minimalistiska. I sin egen kommentar till verket betonar Messiaen de enkla byggstenarna: rytmmönstren, de harmoniska färgerna som kontrasteras mot "hårda och kalla" tomma kvinter, och den först växande och sedan avtagande dynamiken. Messiaen fortsätter, med referens till en katolsk hymn: "mejsel, hammare, lidande och prövningar skär och polerar de utvalda, de levande stenarna i den andliga byggnaden (vilket uttrycks genom basens oupphörliga pulserande). Visionen är mycket enkel, på sin höjdpunkt nästan brutal. Den byggs upp långsamt och använder lång tid för att försvinna…" SVERKER JULLANDER


Catalogue d'oiseaux: Premier livre
 


Chronochromie (1960)
 22 min


Couleurs de la cité céleste (1963)
 18 min


 1 t 40 min
1 konsert
1985-10-30


 6 min
1 konsert
1989-03-05


Éclairs sur l'au-delà (1988)
 1 t 9 min


 15 min
4 konserter
2007-11-23


 25 min
9 konserter
2006-11-10


Hymne (1945)
 12 min
1 konsert
1995-06-01


Koltrasten (1951)
 5 min
2 konserter
2008-10-12


 50 min
7 konserter
2019-05-25


 5 min
3 konserter
1988-11-13


 12 min
1 konsert
2008-09-03


 9 min
1 konsert
1992-10-09


 13 min
3 konserter
1999-10-23


 57 min
1 konsert
1957-12-03


 5 min
1 konsert
2014-02-02


Poèmes pour Mi
 27 min 10 min
1 konsert
2005-01-21


Trois petites liturgies de la présence divine (1944)
 37 min


 1 t 16 min
6 konserter
2017-10-14


 5 min
1 konsert
1980-10-16


 
2 konserter
1987-09-15

Nyhetsbrev från GSOplay

Anmäl dig som prenumerant på nyhetsbrevet så får du information från GSOplay.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på skolutskick

Fyll i formuläret så håller vi dig uppdaterad om vilka skolkonserter vi spelar i Göteborgs Konserthus.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!