Stäng
Meny

Arkiv

Anna Thorvaldsdottir


 13 min
1 konsert
2017-04-19


 8 min
1 konsert
2015-11-22


Metacosmos (2017)
 14 min
2 konserter
2019-09-20

ANNA THORVALDSDOTTIR (f 1977) METACOSMOS Den isländska tonsättaren Anna Thorvaldsdottir har en alldeles egen plats bland dagens kompositörer. I hennes musik utgör klanger och nyanser, harmonier och lyrik en ekologisk helhet. Varje del är beroende av alla andra delar och av det totala. Varje del tas upp och utvecklas av medmusikanterna. Detaljerna ingår i en större struktur. Allt detta innebär att hennes musik känns så organisk och självklar, något som också har uppmärksammats flitigt runt om i världen av ledande orkestrar och festivaler. Hon har varit Composer in Residence hos Islands symfoniorkester och innehar för närvarande samma position vid Royal Academy of Music i London. Hon mottog 2012 Nordiska rådets musikpris. Metacosmos beställdes av New York Philharmonic och uruppfördes 4 april 2018 med Esa-Pekka Salonen som dirigent. I en kommentar menar tonsättaren att verket är konstruerat som en naturlig balans mellan skönhet och kaos där elementen kan förenas i kaos för att skapa en gemensam helhet. Inspirationen kommer lika mycket från människan själv som från universum, om känslan av att falla in i ett svart hål - det okända - där otaliga konstellationer och lager av motsägelsefulla krafter kommunicerar med varandra, utvidgas och sammandras. Men detta är inget hon försöker beskriva i sin musik - det är fråga om musikens egna krafter. STIG JACOBSSON


 8 min
1 konsert
2019-04-07

ANNA THORVALDSDOTTIR (f 1977) REFLECTIONS FÖR STRÅKTRIO (2016) Anna Thorvaldsdottir är trots sin unga ålder sedan länge en distinkt och - minst sagt - hyllad röst. En röst som präglas av kontemplativa och sublima men ändå ömt skira klanger. Ofta liknas Thorvaldsdottirs musik vid den isländska naturen med dess kyla, karghet och överväldigande landskap. Hon säger själv: "Min musik är ofta inspirerad på ett centralt vis av naturen och dess många egenskaper, men jag strävar inte efter att skildra eller efterlikna naturen i min musik. För mig är musiken, det klingande, i centrum, så när jag inspireras av något från exempelvis naturen så är det för att jag i det identifierar något musikaliskt intressant. Kvaliteterna som jag inspireras av är van- ligen strukturella, som proportioner eller flöden, såväl som relationen mellan detaljer och storform. Musiken skildrar speglar hur perspektiv skiftar mellan de två - detaljen och helheten." Reflections som inleder konserten speglar talande Thorvaldsdottirs ord. Som lyssnare sugs man in i ett flöde av klang, nästan som förbipasserande landskap ifrån en tågkupé. Topografin kommer närmre för att sedan lämnas i fjärran. Liggande bordunklanger vrider och vänder sakta på musiken, små melodiska löpningar och trevande, men ändå utmärkande, skorrande ornament perforerar och växer sig poetiskt allt intensivare för att slutligen vara allt som finns kvar; som ett tynande minne. ESAIAS JÄRNEGARD


 10 min
1 konsert
2019-04-07

ANNA THORVALDSDOTTIR (f 1977) RÓ FÖR ENSEMBLE (2013) Anna Thorvaldsdottir är trots sin unga ålder sedan länge en distinkt och - minst sagt - hyllad röst. En röst som präglas av kontemplativa och sublima men ändå ömt skira klanger. Ofta liknas Thorvaldsdottirs musik vid den isländska naturen med dess kyla, karghet och överväldigande landskap. Hon säger själv: "Min musik är ofta inspirerad på ett centralt vis av naturen och dess många egenskaper, men jag strävar inte efter att skildra eller efterlikna naturen i min musik. För mig är musiken, det klingande, i centrum, så när jag inspireras av något från exempelvis naturen så är det för att jag i det identifierar något musikaliskt intressant. Kvaliteterna som jag inspireras av är van- ligen strukturella, som proportioner eller flöden, såväl som relationen mellan detaljer och storform. Musiken skildrar speglar hur perspektiv skiftar mellan de två - detaljen och helheten." I Ró är dramatiken påtaglig. Klangen, registret och tonens intensitet är flerskiktad och noggrant utmejslad. Titelns Ró, som förstås av svenskans dito, kan också översätts till kinesiskan och det tecknet kan också utläsas som Ann… och återför där titelns lugn till jaget, som mediterandet över sig själv för att finna en plats av jämvikt - ro. I förordet till partituret går att läsa: "När du ser en lång, uthållen ton, se det som en ömtålig blomma som du måste bära i händerna medan du balanserar på en tunn lina, utan att falla…" och lite senare: "Denna skörhet pekar mot ett osäkert tillstånd av helhet". Musiken är å ena sidan en tydlig linje, långa toner får växa in och ut ur de olika instrumenten. Det är som om ensemblen delar på den ömtåliga uppgiften att bära blomman, varje unik stämma på sitt egna vis, men hela tiden med en vördnad och respekt inför uppgiften, som om livet självt berodde därav. ESAIAS JÄRNEGARD

Nyhetsbrev från GSOplay

Anmäl dig som prenumerant på nyhetsbrevet så får du information från GSOplay.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på skolutskick

Fyll i formuläret så håller vi dig uppdaterad om vilka skolkonserter vi spelar i Göteborgs Konserthus.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!