Stäng
Meny

Arkiv

Péter Eötvös


 24 min
2 konserter
2019-01-25

PETER EÖTVÖS (f 1944) ALLE VITTIME SENZA NOME Peter Eötvös nya orkesterverk Alle vittime senza nome (Till offren utan namn) skrevs till minnet av de flyktingar från Mellanöstern och Afrika som har drunknat i Medelhavet. Det fick sitt uruppförande den 8 maj i Milano med La Scalas filharmoniker under ledning av tonsättaren. I stycket reflekterar Peter Eötvös över den nuvarande flyktingkrisen, särskilt de tusenden som har försökt fly krig och förföljelser i båtar som i många fall aldrig har nått sin destination. Det är till alla dessa "vittime senza nome" - namnlösa offer - Peter Eötvös tillägnat sitt verk. Medan pressbevakningen av situationen i stor utsträckning har avtagit, manar Peter Eötvös till en ny mediabevakning av flyktingarna, påminnande oss om att problemet förblivit olöst. Temana i Alle vittime senza nome kan antyda att det är ett rekviem, men Peter Eötvös undviker medvetet denna etikett av respekt för de olika kulturer och religioner bland dem som han tillägnar verket. Stycket är musikaliskt varierat och söker att representera resans och havets osäkerhet. Med stillsamma solon och våglika figurer som växer till expressiva passager för hela orkestern. Peter Eötvös förklarar: "När jag arbetade med kompositionen observerade jag de gripande bilderna: inte bara individernas ansikten utan också den otroligt täta folkmassan som trängdes i farkosterna. Bilderna har omvandlats till sköra melodier i kompositionen, framförda av soloinstrument och täta ljudmassiv framförda av hela orkestern."


 22 min
2 konserter
2006-02-03


 27 min
2 konserter
2019-01-25

PETER EÖTVÖS (f 1944) CELLO CONCERTO GROSSO Formen av concerto grosso refererar inte bara till en solist, utan också en hel grupp solister som tävlar med orkestern. Dubbeltiteln Cello concerto grosso syftar på orkestersättningen då jag vid sidan av de åtta cellisterna (concertino) integrerade en solist som "fördansare". Min konsert består av en serie korta dansakter, och det må mycket väl vara så att den "sista dansen" kommer från en traditionell transsylvansk kultur som är dömd att långsamt försvinna… Som tur är samlade och nedtecknade Béla Bartók och Lászlo Lajta musiken till dessa danser för ett omkring ett sekel sedan, vilket låter oss förstå hur de enligt traditionen spelade dessa instrumentala danser. Från och med mitt oratorium Atlantis har jag använt denna transylvanska rytm, denna typiska melodiform, i några av mina kompositioner. En stilla sorgsenhet är alltid närvarande eftersom detta kanske är sista gången man dansar tillsammans. Bland de speciella spelteknikerna finns inte bara "Bartók-pizzicatot" (smattrande knäppta strängar) utan också det danslika, luftiga glissandot vilket bekräftar att denna dansmusik ofta spelades på stråkinstrument. Tre danssituationer alternerar i konserten: män som dansar med långsamma, taktfasta kliv, kvinnornas glidande, långsamma dans samt deras dans tillsammans vilken ibland blir rörig då många inte längre minns stegen… Verket är en dialog på flera nivåer: solocellisten spelar med cellosektionen och solisten respektive cellosektionen inleder båda en dialog med hela orkestern. Konserten bibehåller den klassiska tresatsiga formen och respektive sats skulle kunna betecknas som "ivrig, danslik", "meditativ" samt "uppfriskande och gnistrande". PETER EÖTVÖS


 17 min
1 konsert
2019-01-27

PETER EÖTVÖS (f 1944) DA CAPO (2014), VERSION FÖR MARIMBA OCH ENSEMBLE Peter Eötvös musikergärning är en sak för böcker. Vidden är svindlande. Som tonsättare, som dirigent, som portalgestalt för kampen för den nutida musiken. Här i Göteborg är han en regelbunden gäst hos Symfonikerna och han har under åren även varit av stor vikt för Gageego!s utveckling. Att få vara en del av hans 75-årsfirande genom att dels uruppföra Secret Kiss, dels framföra Da Capo med honom själv på podiet är en stor ynnest och glädje! Om Da Capo står skrivet: "Betydelsen av Da Capo är att återvända till början och starta ånyo. En musikalisk process som når någonstans, men inte slutar. Stycket börjar om och börjar om, men på ett nytt vis, ifrån olika material - nio till antalet - som alla härrör från den initiala melodin. En melodi som kommer från Mozarts anteckningsböcker. De är fragment, idéer till teman, som till största delen aldrig kom att bli färdiga kompositioner. Peter Eötvös låter här temana presenteras klart urskiljbara för lyssnaren men låter dem genast utvecklas och transformeras. Mozarts fragment är mer eller mindre genast omarbetade in i kammarensemblen, bland instrument som på 1800-talet ännu var okända. Den musikaliska resans äventyrlighet görs än mer speciell genom att solisten (antingen på cimbalom eller marimba) spelar på ett instrument som med all säkerhet var helt oanvänt under 1800-talet inom ramen för Mozarts värv." ESAIAS JÄRNEGARD


IMA
 22 min


Levitation, konsert för två klarinetter och orkester
 19 min


Psalm 151
 


 16 min
2 konserter
1997-01-31


PETER EÖTVÖS (f 1944) SECRET KISS Melodram för berättare och fem instrument, uruppförande Text Mari Mezei i urval från Alessandro Bariccos novell Silke Melodramen Secret Kiss komponerades efter önskemål från den japanska sångerskan och artisten Ryoko Akoi. Medan hon rör sig mot västvärlden från öst gör Peter Eötvös tvärtom: han bjuder in östtraditionerna till en dialog ur ett västligt perspektiv (hans stycke Harakiri från 1973 har också framförts av Ryoko Akoi ett flertal gånger). Den underbart lyriska Silke, en novell från 1996 av den italienske författaren Alessandro Baricco, fokuserar också på mötet mellan japansk och europeisk kultur. Det är berättelsen om en fransk affärsman som på 1800-talet har för avsikt att ta med sig silkesmaskkokonger till Europa. I Japan blir han förälskad i en mystisk ung kvinna. Secret Kiss återger endast en scen i novellen: fransmannen träffar först kvinnan vid ett affärsmöte med den japanske man som bevakar silkets hemligheter. Hon ligger vid hans sida med huvudet i hans knä. Vid något tillfälle under samtalet möts deras blickar, och han häpnar över att hennes ögon inte har asiatisk form. Generad tar han en klunk av sitt te, kvinnan sträcker sig efter hans kopp och dricker från exakt det ställe han druckit, och sätter sedan försiktigt ner koppen. Fransmannen, i sin tur, upprepar ceremonin och tömmer koppen. De kommer aldrig att ses igen. Hos Eötvös spelar den ceremoniella delen i hans stycke med japanskt tema lika stor roll som tonsättarens teatraliska användning av instrumenten: vid ett ställe spelar slagverkaren på bastrumman som om han vände på sin kopp. Outtalade händelser och tillbakahållna känslor symboliseras av de två blåsinstrumenten när de spelas i sina lägre register, ackompanjerade av violinen som stämts ned en halvton och cellon som tillför unika färger och, då och då, som ett basinstrument - musikens fundament. Baricco säger om sin berättelse: "Varje historia har sin egen unika musik. Denna har vit musik. Det är viktigt att framhålla för vit musik är en underlig musik, ibland är den oroande: den spelar svagt och man dansar långsamt till den. När någon spelar den rätt är det som att lyssna på tystnad, och de som dansar den väl ser ut att stå stilla när man tittar på dem. Det är en förbannat komplicerad sak, det där med den vita musiken." GERGELY FAZEKAS


 50 min
2 konserter
2016-04-23


 21 min
4 konserter
2008-09-03


Speaking drums (2012)
 20 min


 12 min
2 konserter
2019-01-25

PETER EÖTVÖS (f 1944) THE GLIDING OF EAGLES IN THE SKIES "Jag måste erkänna att innan jag fick beställningen av ett kort orkesterstycke från Baskiska Nationalorkestern till deras 30-årsjubileum visste jag inte mycket om baskisk musik förutom att den har ett fantastiskt instrument: tamburo basco. Som tur var fann jag många traditionella sånger från Ximun Harans samling på Google; utomordentliga stycken av sjungande karaktär utan att ha text. Det finns speciellt en sång som fastnat i mitt minne. När jag lyssnade på den fick jag en bild i mitt inre: en örn som glider högt i det blå, svävande uppåt utan att röra sig, med vingarna utsträckta. Örnens blick, suset av vingarna i vinden, den oändliga rymden, känslan av fullständig frihet." (Peter Eötvös) Ett av de mest populära baskiska folkinstrumenten är pipor som den gälla xirula och dess något större kusin txistu. Baskerna använder också ett stort urval trummor och andra slagverk. (Man kan också se musiker som spelar pipa med ena handen och trumma med den andra.) Sålunda utnyttjar Peter Eötvös en stor slagverksarsenal inklusive två cajóns - instrument formade som trälådor med ursprung i Peru. Hans blåssektion består av tre piccolaflöjter, var och en med olika stämning för att likna ett folkinstrument som inte alltid är perfekt stämt. Den andra sidan av klangspektrat (tromboner och tuba) är nästan ständigt närvarande och spelar sina melodifragment i majestätisk slow motion. Blandningen av väldigt höga och väldigt låga register ger en idé om den väldiga rymd i vilken titelns örn flyger. Vad som börjar med en trio piccolaflöjter och slagverksackompanjemang vidgas snart till en sektion för hela orkestern, med långsamma, låga toner från tromboner och tuba mot de snabba, upprepade passagerna från fagotter, horn och trumpeter. En rytmiskt aktiv passage med asymmetriska takter, typiska för den baskiska folkmusiken, följs av en kadens för soloviolin i det högsta registret, ett återhörande av piccolomelodin, och ett överraskande slut. Uruppförandet av The Gliding of Eagles in the Skies gavs i Pamplona av Baskiska Nationalorkestern under ledning av Andrés Orozco-Estrada den 15 oktober 2012. Tonsättaren reviderade stycket 2015. PETER LAKI


 22 min
2 konserter
2004-04-23


 23 min
2 konserter
2017-05-13


ZeroPoints (1999)
 14 min
2 konserter
2001-03-10

Nyhetsbrev från GSOplay

Anmäl dig som prenumerant på nyhetsbrevet så får du information från GSOplay.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på skolutskick

Fyll i formuläret så håller vi dig uppdaterad om vilka skolkonserter vi spelar i Göteborgs Konserthus.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!