Stäng
Meny

Arkiv

Franz Liszt


3 stycken för blåskvintett (arr. Lassen)
 


Allegro di bravura (1824)
 


Angelus: Prayer To Guardian Angels (1867)
 6 min


Années de Pèlerinage
 


 
2 konserter
1998-03-12


 
1 konsert
2008-02-06


 7 min
1 konsert
2007-09-25


 
1 konsert
1998-03-12 
1 konsert
1998-03-12


 31 min
2 konserter
1976-03-05


Concerto Pathetique (1857)
 14 min


Consolation nr 3
 


Csárdás macabre, S.224
 


 43 min
5 konserter
2017-05-13


 
1 konsert
1917-02-21


 
2 konserter
1917-02-21


 7 min
2 konserter
1977-04-26


 
1 konsert
1913-01-17


 6 min
4 konserter
1924-01-01


 6 min
1 konsert
1981-01-20


En Faustsymfoni (1854/1857)
 1 t 12 min
5 konserter
2012-02-24


En rêve (1885)
 
1 konsert
1984-10-30


Es muss ein Wunderbares sein
 


Études d'exécution transcendante
 


Fantasi över Beethovens "Atens ruiner" (1848)
 11 min


Fest- Marsch
 


Festklänge (1853)
 20 min
2 konserter
1973-11-29


Från vaggan till graven (1882)
 16 min


 11 min
3 konserter
1996-04-14


 
1 konsert
1998-03-12


 15 min
1 konsert
1993-05-02


 
1 konsert
2015-11-08


 3 min
1 konsert
2009-06-06


Hamlet (1858)
 16 min
2 konserter
1970-04-17


Heliga tre konungar ur Kristus (1862)
 12 min 27 min
1 konsert
1977-10-28


Hungaria (1854)
 23 min
2 konserter
1970-03-05


Hungarian Attack March (1876) (1875)
 4 min


Hungarian March (rakoczi March) (1865)
 6 min


 15 min
1 konsert
1972-04-13


Hyllningsmarsch (orkester)
 6 min


Idealen (1857)
 30 min
3 konserter
1971-11-25Inledning till "Beethoveens kantat"
 


Inledning till Legenden om den heliga Elisabeth
 


 56 min
1 konsert
1986-04-15


Korsriddarnas marsch ur Legenden om den heliga Elisabeth
 


Kristus (1862)
 2 t 38 min


 4 min
3 konserter
1987-11-03


La lugubre gondola II
 4 min


Legend "Den helige Franciskus av Assisi predikar för fåglarna" (ork. Mottl) (1862)
 10 min


Legend nr 1, "Den helige Franciskus av Assisi predikar för fåglarna"
 10 min 2 t 50 min
1 konsert
1908-04-07


 15 min
33 konserter
2018-03-16

FRANZ LISZT (1811-1886) LES PRÉLUDES Franz Liszt var en av 1800-talets stora musikaliska förnyare. Som interpret och tonsättare utvecklade han pianots klangliga och speltekniska potential, och på sina otaliga konsertturnéer gjorde han sensation både genom sitt spel och sin personliga framtoning. Samtidigt var han en katolsk intellektuell, som redan i unga år formulerade egna tankar om bland annat kyrkomusikreform och konstnärens plats i samhället. Hans produktion uppvisar en hisnande spännvidd, från ungdomens publikfriande pianistiska glansnummer, via de mogna orkesterverken fram till de sena årens asketiska uttrycksknapphet och kyrkomusikaliska fokus. I slutet av 1840-talet hade Liszt tröttnat på det ständiga turnerandet och accepterade ett erbjudande att slå sig ner i den tyska staden Weimar. Här kom han att inrikta sig på komposition, framför allt av orkesterverk. Även på detta område blev han en nydanare. Det var under Weimaråren som han lanserade den nya genren "symfonisk dikt" som beteckning för ett ensatsigt orkesterstycke med någon form av utommusikalisk inspiration eller innehåll. Syftet var inte att avbilda yttre händelser - som t ex hos Berlioz - utan att gestalta stämningar och tankar. Detta sätt att komponera fick stort inflytande på senare generationer tonsättare; man kan tänka på namn som Richard Strauss och Jean Sibelius. Av de tolv symfoniska dikter som tillkom i Weimar är Les Préludes den i dag mest kända och den enda som kan sägas tillhöra orkestrarnas standardrepertoar. Titeln har ingenting med den musikaliska genrebeteckningen "preludium" att göra utan går tillbaka på en dikt från 1823 av den franska romantiska poesins största namn, Alphonse de Lamartine. I partituret till Liszts komposition finns ett förord vars huvudtankar är att jordelivet är en serie förspel (preludier) till evigheten och att människan för att läka sina kärlekssår söker sig till det lantliga livets frid men inte stannar där utan hörsammar trumpetens signal till strid, i avsikt att nå det fulla medvetandet om sig själv och komma i besittning av alla sina krafter. Förordet är inte hämtat från Lamartine utan är en förkortad version av en längre essä utifrån Lamartines dikt av Liszts partner, den polska prinsessan Carolyne zu Sayn-Wittgenstein. Förloppet i Liszts verk kan uppfattas som en spegling av tankegångarna i förordet (snarare än i Lamartines ursprungliga diktverk). Samtidigt kan stycket ses som ett slags koncentrat av den traditionella symfonins fyr- eller femsatsighet: en långsam, trevande introduktion, där verkets kärnmotiv (c-h-e) presenteras, byggs upp mot ett kraftfullt, militäriskt avsnitt, i sin tur följt av en längre lyrisk sats byggd på två sjungande teman. Ett stormigt parti följs av en idyll, där det första sångtemat får sällskap av ett livligare motiv. Musiken växer fram till den triumfatoriska finalen, där de två sångtemana återkommer i förvandlad gestalt. Allra sist hör vi ånyo det stramt kraftfulla temat från "första satsen". SVERKER JULLANDER


Les préludes (två pianon)
 


Liebesträume
 


Liebesträume nr 3 (arr. Sommer)
 


Liebesträume nr 3 (salongsmusik)
 


Malédiction (1840)
 17 min


Mazeppa (1851)
 15 min
4 konserter
1969-10-16


 13 min
14 konserter
2007-04-25


 11 min
1 konsert
2007-09-25


Mefistovals nr 2 (orkester)
 10 min


 15 min
1 konsert
2003-10-10


Nattlig procession, ur Lanaus Faust. (1861)
 15 min


Notturno no 3
 


Orpheus (1853)
 11 min
5 konserter
1969-01-20


 
1 konsert
1975-02-18


 19 min
25 konserter
2021-09-09

FRANZ LISZT (1811-1886) PIANOKONSERT NR 1 ESS-DUR Allegro maestoso Quasi adagio. Allegretto vivace Allegro marziale animato (satserna framförs i en följd) Viss musik ska ses lika mycket som höras. Det visste Franz Liszt, världens främste pianovirtuos under 1800-talet. Han turnerade Europa runt och varthän han kom samlades jublande folkmassor för att hyllade sin beundrade idol. Och han älskade det. Liszt var vad man förr kallade "en sammansatt människa". Han förenade vad man vid en första anblick kan uppfatta som motstridiga sidor. Jan Ling har sammanfattat det bra i sin bok Liszt och 1800-talets konstmusik: "Han är en unik representant för 1800-talet och dess musik i sin egenskap av pianist, tonsättare, dirigent, musikskribent och musikadministratör. Han var en humanist med stort hjärta för andra människor, kombinerat med ego och en fåfänga av enorma mått. Hans känsloliv var oändligt rikt och ständigt växlande. Hans arbetskapacitet var otrolig från de tidigare pianiststudierna till eget komponerande och transkriberande av andras verk som han därmed generöst lanserade." Liszt blandade högt och lågt, med teman som vandrade från religiös mystik till preussiska hyllningsmarscher, men man vet aldrig riktigt var allvaret slutar och ironin tar vid. Eller är det helt enkelt en barnslig förtjusning, lika oskuldsfull som ohejdbar? Samtida bedömare utnämnde honom efter tidens normer till geni (vilket man ska vara försiktig med - det är nästan alltid medelmåttor som utser genier). Liszt hade allt: han var bildskön, spelade som en gud, älskades i societeten och hyllades av kolleger och kulturelit. Liszts båda pianokonserter är formidabla uppvisningsstycken. Självsäkra och uppkäftiga, med en palett av pianistiska finesser. Och han skulle ses, hans spel var en akrobatisk show där hela han uttryckte sig i kroppens, armarnas, händernas och fingrarnas spel. Så är det också i första pianokonserten med händernas rasande framfart i ackordens dundrande klangmassor, i de överbryggande passagernas nonchalanta melodivirvlar samt fingrarnas kittlande och klösande i högsta diskanten. Han rundar av det hela med en rasande final där en blasé triangel inflikar sina av- mätta kommentarer mellan de omåttliga klangkaskaderna. Jag gratulerar alla som lyckats få en plats där man kan se Yuja Wangs musikaliska cirkuskonster på klaviaturen. STEFAN NÄVERMYR


 22 min
15 konserter
2018-11-23


 30 min
3 konserter
1989-10-17


 10 min
8 konserter
1939-04-10


 12 min
2 konserter
1986-03-06


Prometheus (1850)
 13 min
1 konsert
1972-10-12


 
1 konsert
1975-02-18


 6 min
1 konsert
1906-02-04


 
1 konsert
1984-10-30


Rhapsodie espagnole (ork. Busoni) (1863)
 16 min


Rhapsodie No 6
 


 
1 konsert
1984-10-30


 
1 konsert
1975-02-18


 
1 konsert
1984-10-30


 6 min
3 konserter
2011-02-06


Sonetto 123 del Petrarca
 6 min


Sonetto 47 del Petrarca
 6 min


 
1 konsert
1909-02-21


Tasso
 


 18 min
6 konserter
1977-05-05


Totentanz (1849)
 19 min
3 konserter
2003-03-27


 
1 konsert
1986-08-12


Två konsertetyder
 


Ungarische Rhapsodie
 


Ungarische Rhapsodie no 2
 


 18 min
3 konserter
1969-11-30


Ungersk rapsodi nr 1 (ork. Müller-Berghaus) (1846)
 10 min


Ungersk rapsodi nr 1 (piano)
 


Ungersk rapsodi nr 10 "Preludio"
 


 
1 konsert
2003-10-05


 
1 konsert
1999-03-04


 
1 konsert
1915-11-26


Ungersk rapsodi nr 14
 


 
2 konserter
2003-10-05


Ungersk rapsodi nr 16 "Budapest Munkácsy-Festlichkeiten"
 


Ungersk rapsodi nr 17
 3 min


 3 min
1 konsert
1989-03-14


Ungersk rapsodi nr 2 (arr. Bendel)
 


Ungersk rapsodi nr 2 (arr. Lakatos)
  11 min
29 konserter
2010-04-14


Ungersk rapsodi nr 2 (piano)
 


Ungersk rapsodi nr 2 (salongsmusik)
 


 
2 konserter
2003-10-05


Ungersk rapsodi nr 4 (piano)
 


Ungersk rapsodi nr 5 "Héroïde-élégiaque" (piano)
 


 
1 konsert
1970-12-08


Ungersk rapsodi nr 7 (piano)
 


Ungersk rapsodi nr 8 (piano)
 Ungersk stormmarsch
 


 11 min
19 konserter
1953-10-04


Ungerska rapsodier för orkester nr 2 (1847)
 11 min


 8 min
1 konsert
1977-11-13


 12 min
1 konsert
1929-12-29


Ungerska rapsodier för orkester nr 5 (1853)
 13 min


 10 min
1 konsert
1913-10-12


Waldesrauschen
 


 13 min
1 konsert
1981-11-16


Valse oubliée nr 1
 


Valse oubliée nr 4 (1885)
 


 
1 konsert
1999-09-08


 
1 konsert
2007-04-02


 
1 konsert
1998-03-12

Nyhetsbrev från GSOplay

Anmäl dig som prenumerant på nyhetsbrevet så får du information från GSOplay.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på skolutskick

Fyll i formuläret så håller vi dig uppdaterad om vilka skolkonserter vi spelar i Göteborgs Konserthus.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!