Stäng
Meny

Arkiv

3 konserter

2018-11-18 18:00 Stenhammarsalen

Program


PIERLUIGI BILLONE (f 1960) MANI. MATTA (2008) FÖR SLAGVERK I Pierluigi Billones musik är kroppen ett med ljudet. Ljudet ett med rummet, rummet ett med existensen. Allt är en del av en helhet som inte kan (bör) separeras. I sviten Mani (i vilken det förutom Mani. Matta ingår fyra andra soloverk samt en stråktrio) är det i synnerhet händerna, mani, som hamnar i fokus men de gör det som en symbol, en tänkande, aktiv symbol för den helhet som kropp och instrument utgör. Den franska filosofen Simone Weil talade om omöjligheten att ha en idé om en form utan idén om rörelse; ett öga, en hand - pennan eller tankens fantasi är del i en rörelse där relationen dem emellan är det som ger de identitet. Och händerna är det magiska som musikern (eller för den delen konstnären överhuvudtaget) använder för att bringa det ordlösa in i världen. I Mani. Matta möts vi av en lågt mumlande marimba, utökad med träblock, logdrums (ett slags rektangulära trätrummor) och på musikerns bröst hänger en kinesisk gong. Klangerna spänns genom en uppsjö klubbor och händer som far, närmast koreografiskt, över (och under) instrumenten. I Tibet anses det mest heliga av instrument vara lung dril - ett vindspel som, format av människan, fås till ljud genom vinden och därigenom manifesterar det gudomliga. Billones partitur är ibland som ett sådant vindspel. Varje ögonblick handlar så starkt om relationen mellan musikerkropp och instrumentkropp, där den rituella formen tvingar fram ett lyssnande bortom det sinnliga. ESAIAS JÄRNEGARDBRIGITTA MUNTENDORF (f 1982) SHIVERS ON SPEED (2013) FÖR BASFLÖJT, BASKLARINETT, VIOLIN, CELLO OCH PIANO Brigitta Muntendorfs musik utforskar ett flertal musikaliska gränsland, inte minst hennes fascination för teatertraditionens experimenterade arbetssätt har kommit att influera hennes konst i allt högre grad. En konsekvens är att hennes musik inte sällan gör mer än att bara arbeta med ljud, i stället är hennes konst grundad i en övertygelse om musiken (och konstens) vikt i att spegla samhället i både metod och ambition. Om kvällens Shivers on Speed skriver hon följande: "Varje ljud och oljud inkluderar en tanke och en sensibilitet som vi kan finna i rummet, resonansen och inom oss. Jean Luc Nancy beskriver detta som en länk till erfarenheter och associationer: som något som "triggar igång" alla de bilder och känslor som vi reagerar med… Den musikaliska utvecklingen i verket är kopplade till ambitionen att representera detta fenomen i musiken. Shivering: Oavsett vilket ljud vi har i åtanke så beskriver ljudet ett fysiskt och psykologiskt ögonblick av osäkerhet av sin egen svårkontrollerade ljudstruktur. Tremolerande fingrar, stråkar och andning kombineras med ljud av en insisterande struktur som leder till ett collage med ett snarast absurt spel med ljud." ESAIAS JÄRNEGARD


25 min


HELMUT LACHENMANN (f 1935) GUERO (1969) FÖR PIANO Guero utgör samman med cellosolot Pression och klarinettsolot Dal niente en triptyk där Helmut Lachenmanns signum i att undersöka instrumenten och dess hanterande utifrån ett fenomenologiskt perspektiv kom att definieras. Det är en slags motsvarighet - inom ramen för den akustiska musiken - till Pierre Schaeffers elektroniska Musique concrète. I Schaeffers gärning ingick att behandla ljuden genom att avidentifiera dem. Få dem att lyssnas på som ljud-i-sig, snarare än associerade till dess ursprung. Något som i sin mest basala form åstadkoms genom att klippa bort anslaget av ljudet. I Lachenmanns gärning blev instrumenten undersökta i liknande banor, som hos Schaeffer. Instrumentkroppen blev en laborationsplats för nya ljud frånkopplade det vi normalt associerar de till. I Guero är startpunkten nageln som dras över de vita tangenterna. Ljudet under lupp är alltså inte klangen som produceras av hammare mot sträng, utan just ett gueroliknande (guero är det sydamerikanska namnet på det instrument vi i musikundervisningen känner till som gurka), perkussivt glissando. Utifrån denna pockande gest byggs sakta en helt ny ljudvärld, som rör sig från tangenternas omdefinierade tillvaro till pianosträngarna, bildande - kan man säga - sex nya "tangentytor" skilda, på alla sätt och vis, från det vi vanligen förknippar med piano. ESAIAS JÄRNEGARD


SIMONE MOVIO (f 1979) DI FRAGILI INCANTI (2006) FÖR FLÖJT, KLARINETT, PIANO, VIOLIN OCH CELLO Relationen mellan det som döljer och avtäcker spelar en central roll i Simone Movios musik. Den är samtidigt en hud och ett skal, en insida och ett yttre, musik i vilken vi finner lager av noggrant utmejslade ytor, som överlappar klingande texturer av det mest ömsinta slag och omges av ett nätverk av upprepade musikaliska celler kring en namnlös oartikulerad kärna. Det är en beskrivning som fångar Di fragili incanti. Musiken är flerskiktad, varje lager täcker ett annat och samtidigt samverkar de, som essentiella delar av en helhet. Att lyssna till Movios musik är att bli en kontemplerande lyssnare som medverkar i en slags initieringsrit som sakta avtäcker musikens essens. Just kontemplation speglar Movios önskan om lyssnaren i lika hög grad som den egna relationen till komponerandet. Verken är också från dess skapare utmejslade från en meditativ närvaro omgiven av en dold struktur i vilken en mystisk, andlig kärna fungerar som oartikulerad botten. Vad den betyder, vad den är, fångas inte i ord utan i uppmärksam men samtidig vilsam närvaro av örat i både en yttre (hur klangerna tar plats i rummet) och inre (hur de får oss att sväva mot transcendensen). ESAIAS JÄRNEGARD


ESAIAS JÄRNEGARD (F 1983) ISOLA (2017) FÖR FLÖJT, KLARINETT, VIOLIN, VIOLA OCH CELLO Isola är slutpunkten på en svit som inleddes med violin och ensembleverket Pharos som jag skrev till Gageego! 2014. I Isola kommer de olika delarnas material samman i nya konstellationer. Isola, ö på italienska, utgör en metafor för komponerandet; hur jag - i mina mest romantiserade stunder - föreställt mig själv i en sliten eka, i kamp med en nyckfull vind, roende kring i en skärgård. På alla omgivande öar klingar de olika instrumenten och mitt öra vänds än hit, än dit för att sedan med pennan fånga klangerna där instrumentens röster möts. Esaias Järnegard ESAIAS JÄRNEGARD


Medverkande


Ensemblen bildades 1995 och arbetar med att utforska och göra den nutida kammarmusiken mer tillgänglig. Som en av de viktigaste aktörerna i Musiksverige uppskattas ensemblen för att på ett lustfyllt och nyfiket sätt tolka dagens musik på högsta tekniska och konstnärliga nivå. Gruppen samarbetar regelbundet med svenska och internationella gäster som Peter Eötvös, H K Gruber och Pierre-André Valade. Förutom konserter i Sverige har ensemblen turnerat i bland annat Ryssland och Danmark samt gästspelat på Lange Nacht der Neue Klänge i Wiens konserthus. 2015 firade Gageego! 20-årsjubileum och fick en egen serie i Göteborgs Konserthus.2009-05-03 18:00 Stenhammarsalen

MedverkandeJohan Stern Orkestermedlem


Anders Jonhäll OrkestermedlemSedan 2007 är Mårten Landström medlem av Norrbotten NEO som pianist och ensembleledare. Han är också lärare vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm samt musikskolan i Piteå och medlem i Norrbottens kammarorkester respektive Piteås kammaropera. Mårten Landström har gjort sig känd som en framstående uttolkare av samtida musik.
2008-09-04 18:00 Stenhammarsalen

Medverkande


Ensemblen bildades 1995 och arbetar med att utforska och göra den nutida kammarmusiken mer tillgänglig. Som en av de viktigaste aktörerna i Musiksverige uppskattas ensemblen för att på ett lustfyllt och nyfiket sätt tolka dagens musik på högsta tekniska och konstnärliga nivå. Gruppen samarbetar regelbundet med svenska och internationella gäster som Peter Eötvös, H K Gruber och Pierre-André Valade. Förutom konserter i Sverige har ensemblen turnerat i bland annat Ryssland och Danmark samt gästspelat på Lange Nacht der Neue Klänge i Wiens konserthus. 2015 firade Gageego! 20-årsjubileum och fick en egen serie i Göteborgs Konserthus.

Monica Danielson Mezzosopran
Per Sjögren SlagverkNyhetsbrev från GSOplay

Anmäl dig som prenumerant på nyhetsbrevet så får du information från GSOplay.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på skolutskick

Fyll i formuläret så håller vi dig uppdaterad om vilka skolkonserter vi spelar i Göteborgs Konserthus.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!