Göteborgs Symfoniker
Tillgänglig till 6 december 2023

Adams: Doctor Atomic Symphony

John Adams hör till de mest uppskattade nu verksamma amerikanska tonsättarna. Han blev en av minimalismens förgrundsgestalter, men hans tidiga, så strikt monotematiska musik, har kommit att avlösas av en sorts postminimalism som är betydligt mer djuplodande, raffinerad och känslomässigt flexibel. Från musiken i operan Doctor Atomic (2005) sammanställde Adams efter ett par år en halvtimmeslång symfoni som blivit ett koncentrat av operan. Den handlar om vetenskapsmannen Robert Oppenheimers moraliska dilemman och desperation vid skapandet av den första atombomben.

Här blandas historia med politik, vetenskap och etik på ett sätt som kan belysa många andra komplexa förändringar av samhället. Symfonin är hållen i en klingande enhet, men kan urskilja tre delar, och man har dragit paralleller med Sibelius sjunde symfoni, som haft en stor påverkan på Adams musikaliska tänkande, även om tonspråket är helt annorlunda. Här finns också inflytande från såväl Purcell som Varèse.

Leder orkestern gör internationellt hyllade Joana Carneiro.

Få nyhetsbrev från GSOplay

Håll dig uppdaterad om nya konserter på GSOplay.

Program

Adams Doctor Atomic Symphony

Medverkande

Göteborgs Symfoniker

Joana Carneiro dirigent

Mari Eriksmoen sopran

Anders Larsson baryton

Göteborgs Symfoniska Kör