Miljödiplomering Ett hållbart konserthus

Alla våra konsertupplevelser ska vara i harmoni med hållbara principer. Därför arbetar vi på ett systematiskt sätt med att minska hela vår verksamhets miljöpåverkan.

Sedan 2013 är Göteborgs Symfoniker miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas kravstandard. En diplomering som visar att vår verksamhet infört ett miljöledningssystem och lägger stor vikt vid faktiska miljöförbättringar och miljöutbildning för medarbetarna.

Våra serveringar är dessutom KRAV- och Svanen-licensierad och uppfyller därmed tuffa hållbarhetskriterier. Restaurangen serverar en mycket hög andel ekologiska livsmedel jämfört med resten av restaurangbranschen och den miljömedvetna personalen arbetar ständigt med att hushålla med resurserna.