Göteborgs Symfoniker

Klassisk Kuriosa: Fri men ensam

”Jag tror att Johannes är den sanne aposteln, som också kommer att skriva uppenbarelser.” Så formulerade Robert Schumann det i en biblisk parallell efter mötet med Johannes Brahms, två tonsättare som blev livslånga vänner och beundrade varandras musik.

I sällskapet fanns också Roberts hustru Clara som stod båda männen nära. Med Robert Schumann som utgångspunkt berättar Erik Risberg om epoken de var verksamma i, romantiken, och hur denna konstriktning och livsåskådning kom att öppna helt nya musikaliska världar där det mellan ljus och mörker döljer sig något förunderligt och obeskrivligt för den som lyssnar i hemlighet.

En sittande man lutar sitt huvud mot ett piano

Få nyhetsbrev från GSOplay

Håll dig uppdaterad om nya konserter på GSOplay.

Medverkande

Erik Risberg föreläsare