Göteborgs Symfoniker

Sibelius Symfoni nr 7

Vi vet av tidiga brev från Sibelius att han planerade den sjunde symfonin som en tresatsig symfoni som skulle avslutas med ett ”hellenskt rondo”. Men han funderade mycket och fastställde att:

”När det gäller symfoni nr 6 och 7 kanske jag ändrar mina planer, beroende på hur idéerna utvecklas. Som alltid är jag slav under mina teman och måste underkasta mig deras krav.”

Santtu-Matias Rouvali har ofta hyllats för sin förmåga att nå musikens innersta kärna. Sunday Times konstaterade: ”Han är äkta vara, musiken fullkomligt flödar ur honom.” Det kan publiken ta del av i detta stycke. Man kan associera musiken till ljusa sommarnätter, susande furor, brusande forsar – men Sibelius har säkert bara inspirerats av musikens egen inneboende kraft.

Få nyhetsbrev från GSOplay

Håll dig uppdaterad om nya konserter på GSOplay.

Program

Sibelius Symfoni nr 7

Medverkande

Göteborgs Symfoniker

Santtu-Matias Rouvali dirigent