Göteborgs Symfoniker
Tillgänglig till 15 februari 2023

Poulenc: Orgelkonsert

Organisten Christian Schmitt hanterar den uppkäftiga orgelstämman i Francis Poulencs konsert med samma bravur som i César Francks Koral i a-moll – mästerligt. I Poulencs självsäkra orgelkonsert låter han de mäktiga klangerna spela fritt, lika seriös som gäckande på Poulencs franska vis. Denna konsert leds med säker hand av Christoph Eschenbach, tidigare förste gästdirigent hos Göteborgs Symfoniker. Ta chansen att uppleva en unik konsert som kräver en lika unik och bra orgel. Drottningen i Konserthuset, som den också kallas, invigdes med sina över 9000 pipor för ungefär ett år sedan.

Sommaren 1938 komponerade Francis Poulenc sin originella orgelkonsert, den är en syntes av glatt och allvarligt, av intellektualism och känslosamhet, av surrealistiskt drömmande och religiös extas. Poulenc tillhörde på 1920-talet den inflytelserika grupp parisiska tonsättare som kallades Les Six, de sex. De hade vädrat ut all gammal romantisk tradition, och presenterade en frisk och ofta ironiskt underhållande musik. Poulenc kombinerade i sin musik inte sällan charmerande ytlighet med eftertänksam religiositet, och hans orgelkonsert kan ses som ett exempel på detta. Den är skriven i en sats, men har sex korta och kontrasterande avsnitt.

Det hela börjar med ett klangfullt orgelrecitativ, ackompanjerat av puka och pizzicato i kontrabasarna – resten av stråkarna följer snart efter. Ett orgelmellanspel leder till andra delen som är lätt och luftig, och där huvudtemat ligger i stråkarna, medan orgeln ägnar sig åt skallöpningar. Musiken når en höjdpunkt och leds därefter in i det längsta avsnittet, Andante moderato, där en välformad kontrapunktik kulminerar i några täta, intensiva ackord. Snabbt sveps vi in i ett rastlöst Allegro. Den enkla orgelmelodi som följer har Poulenc noterat som ”mycket mjuk och klar”. Under ett avslutande Largo återkommer solisten med recitativet från inledningen. Konserten uruppfördes av Maurice Duruflé 1941.

Få nyhetsbrev från GSOplay

Håll dig uppdaterad om nya konserter på GSOplay.

Program

Poulenc Orgelkonsert

Medverkande

Göteborgs Symfoniker

Christoph Eschenbach dirigent

Christian Schmitt orgel