Stäng
Meny

Digitala kulturmöten

Ungefär 1,1 miljoner personer i Sverige befinner sig i någon form av vårdsituation, på sjukhus, på ett boende eller i det egna hemmet. För många kan bristen på kulturupplevelser innebära sänkt livskvalitet. Genom Kulturarenan.se kan den som själv inte kan ta sig till scenerna ändå ta del av ett rikt utbud av konserter och andra uttryck. Självklart är Göteborgs Symfoniker där.

Del i ett forskningsprojekt

Kulturarenan är en del av forskningsprojektet ”Digitala kulturmöten” med syftet att undersöka innebörder av digital kulturtillgång bland vård- och omsorgstagare genom en kvalitativ studie. I studien undersöktes om digital kulturtillgång har betydelse för välbefinnande och existentiell hälsa bland vård- och omsorgstagare, deras närstående samt vårdare. Initiativtagare till projektet är Betaniastiftelsen och medverkande musikinstitutioner är Göteborgs Symfoniker och Musik i Syd – båda med regionalt uppdrag.

Studien utfördes av två forskare vid Göteborgs Universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa: Helle Wijk och Eva Jakobsson Ung, med stöd av Familjen Kamprads Stiftelse som har beviljat bidrag om 1,6 miljoner kronor.

GSOplay är en av nycklarna

– Med hjälp av Göteborgs Symfonikers fina arbete med GSOplay, och en tydlig vilja att vara tillgängliga för var och en, kan kulturens digitalisering genom vår samverkan faktiskt nå dem som kanske behöver den bäst. Musikupplevelser som meningsfullt tidsfördriv och existentiellt stöd, att bli sedd och värderad som publik, kan vara oerhört värdefullt när livet prövas, säger Ulrika Lind, utvecklingschef på Betaniastiftelsen, som driver Kulturarenan utan vinstintresse.

Musiker ur Göteborgs Symfoniker har också spelat livekonserter på äldreboenden med hjälp av GSOplay. Då finns solisten på plats med sitt instrument, men resten av orkestern upplevs via en förinspelning. På så sätt får en hel symfoniorkester plats på äldreboendet.

Tätt samarbete mellan vård- och kulturaktörer

Kulturarenan bygger på ett tätt samarbete mellan vård- och kulturaktörer och är tillgänglig utan avgift via mobil, surfplatta, dator samt TV med nätanslutning. Besökaren dirigeras direkt till kulturens egna play-kanaler eller motsvarande.

– Tjänsten är ett lyckat exempel på hur idéburen välfärd genom Betaniastiftelsen får flera aktörer att samarbeta så att insatserna kommer många människor till del, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare för Famna – Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg samt Kulturrådets ordförande. Den verkar även ha alla förutsättningar att passa in i Sveriges vision om att bli ledande inom e-hälsa.

Nedladdningsbara filer


Handledningsmaterial för digitala kulturupplevelser från betaniastiftelsen pdf

Nyhetsbrev från GSOplay

Anmäl dig som prenumerant på nyhetsbrevet så får du information från GSOplay.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på skolutskick

Fyll i formuläret så håller vi dig uppdaterad om vilka skolkonserter vi spelar i Göteborgs Konserthus.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!