Köpvillkor Här hittar du information om ditt biljettköp

Här kan du läsa om vilka köpvillkor som gäller för biljetter, presentkort och abonnemang, eller vad du kan göra om du som besökare är missnöjd med ditt besök hos oss.

Göteborgs Konserthus säljer biljetter både i egenskap av arrangör (genom Göteborgs Symfoniker AB) och som förmedlare för externa arrangörer. De externa arrangörerna avgör vilka köpvillkor som gäller för deras evenemang. Du ser i konsertkalendariet om ditt evenemang är arrangerat av extern part och vem arrangören är.


Villkor för biljetter

 • Varje besökare till ett evenemang måste inneha en giltig biljett med läsbar streckkod.
 • Numrerad biljett gäller till den plats som anges.
 • Behörighet till eventuell rabatt (till exempel studentrabatt) ska kunna styrkas i samband med biljettvisering/insläpp.
 • Köpt biljett kan inte bytas. Distanslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter.
 • Köpt biljett kan inte återlösas. Distanslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter.
 • Återköp sker endast i händelse av inställd konsert. Eventuell serviceavgift återbetalas då inte.
 • Biljetten är en värdehandling. Borttappade biljetter kan endast ersättas om kunden angivit namn och kontaktuppgifter i samband med bokningen. För att få en dubblett utskriven behöver du kunna legitimera dig. För att få hjälp, vänligen kontakta vårt Biljettkontor.
 • Samtliga biljetter kontrolleras med scanners i samband med biljettvisering. Endast ett insläpp per biljett medges. Biljetter kan inte kopieras eller på andra sätt användas fler gånger än en.
 • Biljetten får överlåtas till annan person, såvida det inte framgår på hemsidan och/eller på biljetten, att den är personlig.
 • Biljetter får inte vidareförsäljas eller på annat sätt användas i kommersiellt syfte. Biljetter får inte heller erbjudas i tävlingar utan skriftligt medgivande från Göteborgs Symfoniker och/eller eventuell extern arrangör. Om dessa bestämmelser överträds har Göteborgs Symfoniker rätt att annullera biljetten/biljetterna.

Abonnemang

 • Biljetter i konsertabonnemang kan inte återlösas. Observera dock att vi ersatte konserter i Göteborgs Symfoniker ABs regi som ställdes in på grund av restriktionerna i samband med corona-pandemin.
 • Biljetter i konsertabonnemang är inte personliga.
 • Som Klassisk- eller Premiumabonnent kan du byta till en annan orkesterkonsert vid förhinder. För Guld, Silver och Stora abonnemang är det kostnadsfritt, för övriga utgår en avgift per biljett. Bytesmöjligheten gäller under en begränsad period och i mån av plats.

Leveransavgift

 • Om du väljer att få din order levererad per post framgår eventuell leveransavgift i köpprocessen.
 • Leveransavgift återbetalas inte vid inställt evenemang.


Köp som strider mot villkor för biljetter

 • Göteborgs Symfoniker förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp som strider mot uppsatta villkor. Detta gäller bland annat om kunden bokar eller köper fler biljetter än vad som är tillåtet, köper biljetter för kommersiellt bruk eller manipulerar en biljett.
 • Biljetter som hanteras felaktigt och felaktigt genomförda bokningar kan ogiltigförklaras.
 • Göteborgs Symfoniker kan med omedelbar verkan stänga av en kunds konto om kunden försöker kringgå biljettvillkoren.

Programändringar

 • Göteborgs Symfoniker (eller extern arrangör) förbehåller sig rätten att ändra program och medverkande i händelse av sjukdom eller annan händelse utanför Göteborgs Symfoniker och/ eller annan arrangörs kontroll.
 • Göteborgs Symfoniker har ingen skyldighet att meddela programändring i förväg, men kommer i möjligaste mån att synliggöra sådan information här på hemsidan.

Inställda evenemang

 • Du ansvarar själv för att kontrollera att ett evenemang inte är inställt eller flyttat.
 • Ett evenemang anses vara inställt om det inte alls genomförs. Ändringar i repertoaren, ändrat datum, delvis genomfört evenemang eller liknande utgör inte ett inställt evenemang.
 • Vid inställda arrangemang återköps biljetter inom 30 dagar, till det bankkonto du använde vid ditt köp.
 • Notera att vid en extern arrangörs konkurs gäller konkurslagens bestämmelser.

Tryckfel

 • Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i kalendarier, trycksaker, i sociala media och på webbplatser.
 • Uppgifter om priser, rabatter, biljettsläppsdatum och villkor för biljettköp kan komma att ändras utan att detta meddelas.

Reklamation

 • Om du är missnöjd med något under evenemanget, vänligen kontakta i första hand någon av konsertvärdarna på plats och se om de kan hjälpa dig.
 • För övriga frågor kontakta vårt biljettkontor så hjälper de dig vidare: 031-7265300 eller via e-post biljett@gso.se
 • Om du ångrar ditt köp av kokboken ”En smak av Göteborgs Konserthus” så har du 14 dagars ångerrätt från det att du tagit emot varan. Du står för returfrakten. Vänligen kontakta vårt biljettkontor innan du skickar tillbaka boken så hjälper de dig.

Presentkort

 • Presentkort är giltiga i två år från inköpsdatum.
 • Presentkort återbetalas inte och kan inte heller lösas in mot kontanter om detta inte särskilt angivits vid utfärdandet (gäller enbart i samband med återbetalning av inställt evenemang).

Sekretess, säkerhet och personuppgifter

 • I samband med att du köper biljett hos oss godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter. Det gör vi för att kunna fullfölja vårt åtagande mot dig.
 • Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss.
 • Enligt Dataskyddsförordningen har du, på begäran, rätt att få ta del av den information vi har registrerat om dig.
 • Vi förbehåller oss rätten att använda din e-post för att skicka marknadsföring om vår egen verksamhet och nyhetsbrev.
Mer info i vår integritetspolicy

Sen ankomst

 • Våra konserter startar normalt sett punktligt.
 • Sena besökare kan inta sina platser så snart våra publikvärdar bedömer att det är möjligt. För att inte störa övrig publik kan de vara tvungna att vänta på ett lämpligt tillfälle under konserten.
 • I enstaka tillfällen kan det hända att vi inte kan släppa in besökare efter konsertstart.
 • Sen ankomst berättigar inte till återköp av biljetten.

Ljud- och bildupptagning

 • Fotografering, filmning eller ljudupptagning är inte tillåten.
 • Endast personer med särskild ackreditering har tillstånd att fotografera, filma eller spela in evenemang för vidare distribution. Besökare och publik kan komma att ingå i sådana sammanhang.
 • Inget ytterligare tillstånd kommer att inhämtas av berörd publik före en publicering eller vidaredistribution.

Mobiltelefon

 • Mobiltelefoner ska vara avstängda under alla evenemang i Göteborgs Konserthus.

Störande beteende

 • Vi förbehåller oss rätten att avvisa personer som stör ett evenemang.

Mat och dryck

 • Det är inte tillåtet att medföra mat och dryck in i konsertsalarna.
 • Rökning är inte tillåten någonstans i Göteborgs Konserthus.

Barnvagnar, bagage mm

 • Av utrymningsskäl är det inte möjligt att ta in barnvagnar i salarna eller foajéerna.
 • Barnvagnar kan lämnas på anvisad plats i garderobshallen. Av utrymmesskäl kan vi dock endast ta emot ett begränsat antal barnvagnar.
 • Observera att vi av säkerhetsskäl inte kan låta dig ta med större väskor, ryggsäckar, instrumentfodral eller liknande in i salarna. Av samma anledning är det inte tillåtet att ta med rullatorer eller egna stolar in i salarna.
Behöver du hjälp? Hör av dig till biljettkontoret
Dirigenten Barbara Hannigan i känslofull pose.

Vilken konsert väljer du?

I vårt breda utbud finns något som passar alla. Hitta din favorit i konsertkalendariet!

Konsertkalendariet