Lär dig mer om klassisk musik Lär känna orkesterinstrumenten

Symfoniorkestern är ett stort instrument! Göteborgs Symfoniker består av 109 musiker och är till antalet den största symfoniorkestern i Sverige. Varje instrument bidrar till orkesterns sound med sin unika klang och personlighet.

Symfoniorkestern är ett stort instrument! Göteborgs Symfoniker består av 109 musiker och är till antalet den största symfoniorkestern i Sverige.

Instrumenten är uppdelade i instrumentgrupper: stråk, träblås, bleckblås (brass), slagverk, piano och harpa. Varje instrument bidrar till orkesterns sound med sin unika klang och personlighet. Dirigentens uppgift är att leda orkestern och se till att den arbetar som en enhet.

Sammansättningen av instrument i symfoniorkestrarna har sett ungefär likadan ut sedan slutet av 1800-talet, även om vissa instrument tillkommit i nyare musikverk. Då lånar man in extra musiker som spelar just de speciella instrumenten, till exempel saxofon.


Violin eller fiol

En violin eller fiol är ett stråkinstrument. Violinen är sedan 1600- eller 1700-talet ett av de allra vanligaste musikinstrumenten, i både klassisk musik och svensk folkmusik. Strängarna var förr gjorda av senor men är i dag oftast gjorda av metall. Med stråken stryker man strängarna på fiolen och då uppstår ljud. Stråken består av av trä och tagel (hästhår) som spänns med en skruvmekanism, ”froschen”.

I vår orkester har vi 37 violinister som spelar i två stämmor.


Violan eller altviolinen

Violan, eller altviolinen som den också kallas, är stråkfamiljens altmedlem och snäppet större än violinen. Violan är äldre än den mindre fiolen och tillkom under 1500-talet från de äldre stråkinstrumenten. Instrumentet spelar ofta mellanstämmorna och ger stråkarna en varm och fyllig klang.

I vår orkester består stämman av 13 altviolinister.


Cellon eller violoncellen

Cellon eller violoncellen är ett större stråkinstrument med varm och fylligt klingande ton. Dess stora tonregister gör att den lämpar sig mycket väl både som solo- och ensembleinstrument.

I vår orkester sitter tolv cellister.


Kontrabasen

Kontrabasen är det största stråkinstrumentet med de lägsta tonerna. Det kallas ibland basfiol, ståbas. Instrumentet spelas oftast med stråke i orkestern men strängarna kan också knäppas med fingrarna (pizzicato). Kontrabasen är vanligen 1,8-2 meter hög.

Nio basister sitter i vår orkester.


Flöjten

Flöjten är ett blåsinstrument och tillhör människans allra äldsta musikinstrument. Man har hittad en flöjt av mammutben som är minst 30 000 år gammal. Tvärflöjter finns i fyra olika storlekar och den minsta kallas piccolaflöjt. Trots att tvärflöjter oftast tillverkas av metall, räknas de fortfarande till träblåsinstrumenten. Tvärflöjten blåser man i från sidan.

I vår orkester finns det fyra flöjtister.


Oboen och det engelska hornet

Oboen och det engelska hornet är träblåsinstrument med en skimrande ton som hörs bra bland de övriga orkesterinstrumenten. Oboen är ett vanligare instrument i orkestern än det engelska hornet. I mellanregistret klingar oboen bäst och den kommer till sin fulla rätt i melodiska solon. I mycket av den wienklassiska och romantiska musiken finns det fina solopartier för oboe. När orkestern stämmer är det oboen som tar stämtonen, ett A. Engelskt horn är ett likartat instrument som klingar djupare. är I vår orkester finns det tre oboister och en musiker som spelar engelskt horn.

I vår orkester finns det tre oboister och en musiker som spelar engelskt horn.


Klarinetten

Klarinetten är ett träblåsinstrument med enkelt rörblad. Rörbladet är tillskuret av en speciell sorts vass och när man blåser vibrerar detta och ljud uppstår. Klarinetten är ett mångsidigt instrument som används flitigt inom flera olika musikstilar, alltifrån folkmusik till jazz och klassisk musik. Det finns klarinetter i flera olika storlekar och tonlägen.

I orkestern finns det fyra klarinettister.


Fagotten och kontrafagotten

Fagotten är ett träblåsinstrument med dubbla rörblad, liksom oboen. Fagotten har ofta kallats orkesterns clown, då det ibland är orkestrerat så att fagotten får de mer ”komiska” rollerna. Fagottens ton påminner mycket om människorösten. I de lägre registren är tonen djup och dov, i mellanregistret är den varm och smälter väl in med annat träblås, på höjden är den mer genomträngande. Kontrafagotten är ett riktigt basinstrument som brummar ordentligt på djupet.

Fyra fagottister spelar hos oss.


Hornet

Hornet är ett bleckblåsinstrument som utvecklats från jakthornet till signal- och posthornet. I dag används ventilhorn stämda i två lägen, ett högre och ett lägre. Hornister i symfoniorkestrar brukar vara specialiserade på antingen det låga eller det höga registret. Ventilerna manövreras med vänster hand och höger hand sticks in i klockstycket för att justera klangen.

I vår orkester finns det sex hornister.


Trumpeten

Trumpeten har tillsammans med kornetten (som är något mindre) det högsta registret bland bleckblåsinstrumenten. Ljudet skapas – liksom på alla bleckblåsinstrument – genom att man håller läpparna mot munstycket och blåser så att läpparna vibrerar. Trumpeten har en genomträngande klang och används ofta med tromboner och valthorn. Tillsammans skapar instrumenten en mäktig klang.

Fyra i vår orkester spelar trumpet.


Trombonen

Trombon eller dragbasun är ett bleckblåsinstrument som kännetecknas av sin dragbygel med vilken man ändrar tonhöjden – det finns sju fasta lägen som används. Det går också att glida mellan tonerna. Ordet trombon är italienska och betyder stor trumpet. Bastrombonen hör till samma instrumentfamilj.

I Symfonikerna arbetar fyra trombonister.


Tuban

Tuban är ett bleckblåsinstrument. En tuba kan vara stämd i tre olika tonlägen. Vanligast är bastuban men andra storlekar inom instrumentfamiljen tubor förekommer också, till exempel althorn, barytontuba och eufonium. Det finns också en ringformad bastuba med klockstycket framåtriktat som bärs runt överkroppen och ofta används i marschorkestrar.

En tubaist spelar i vår orkester.


Harpan

Harpan är ett stränginstrument som har funnits sedan antiken. Det spelas genom att knäppas, vanligen med båda händerna. Harpan består av en ram och en klanglåda med väldigt många strängar. De låga är av metall, de höga av senor eller nylon.  Med pedalernas hjälp kan man spela i alla tonarter.

Vi har en harpist i orkestern.


Pianot

Pianot är ett tangentinstrument med strängar med ursprung i 1700-talet. De två vanligaste typerna är upprätt piano, och den liggande flygeln. När pianisten spelar på tangenterna slår hammare på strängarna och därmed uppstår klangen. Orkesterns pianist spelar också instrument som celesta, cembalo och synthesizer.

Vi har en pianist i vår orkester.


Slagverket

Slagverket är ett samlingsnamn för musikinstrument som spelas med stockar, klubbor eller händer. Pukorna är mycket vanliga i symfoniorkestern liksom virveltrumman, bastrumman, cymbaler och triangel.  Klaverinstrument som xylofon, klockspel och marimba används både- som solo- och orkesterinstrument.

I vår orkester har vi fem slagverkare som spelar på ett stort antal olika instrument.

Kika in i slagverksrummen! Videon är gjord i 360-teknik så att du kan titta dig omkring i rummet genom att vrida på din mobil eller platta. Om du tittar på desktop kan du titta dig omkring med muspekaren.