Partners & samarbeten Musiken som enande kraft

Vårt mål är att alla ska få en chans att upptäcka musikens förunderliga värld och våra samarbeten och partnerskap är avgörande för att nå dit. Var med du också!

Göteborgs Symfoniker är Sveriges Nationalorkester och vårt mål är att alla ska ha tillgång till den klassiska musiken. För att fortsätta hålla högsta kvalitet i allt vi gör och vara en verksamhet i framkant med internationell lyskraft behöver vi starka samarbeten.

Vi bygger varje partnerskap tillsammans och utifrån våra gemensamma mål. Tillsammans utvecklar vi den klassiska konsertupplevelsen, det digitala konserthuset GSOplay och vår nyskapande verksamhet för barn och unga. Tveka inte att höra av dig om hur vi kan samverka för att bli fler som verkar för det goda livet och den goda staden.


Digitala kulturmöten

Ungefär 1,1 miljoner personer i Sverige befinner sig i någon form av vårdsituation. För många kan bristen på kulturupplevelser innebära sänkt livskvalitet. Genom Kulturarenan.se kan den som själv inte kan ta sig till scenerna ändå ta del av ett rikt utbud av konserter och andra uttryck. Självklart är Göteborgs Symfoniker där.

Digitala kulturmöten
Två unga tjejer delar ut fika

Räddningsmissionens communityskola

Att prioritera unga är att investera i framtiden. Göteborgs Symfoniker vill bidra till social utveckling för barn och unga och i förlängningen vara en god kraft i samhället. Därför engagerar vi oss i Räddningsmissionens skola för att bidra med musik, kunskap och inspiration.

Communityskolan Tynnered
Två händer där lillfingarna krokar i varandra.

Kompis Sverige & Kulturkompis

Vi vill ge fler möjlighet att lära känna oss, varandra och vårt land. Så klart samarbetar Göteborgs Symfoniker med Kompis Sverige och Kulturkompis.

Kompis Sverige & Kulturkompis

Lära för livet

Barn och unga ges en meningsfull fritid och möjlighet till att utvecklas med Göteborgs Symfoniker som mentorer i Höstlovskören, VÄGUS – Västra Götalands Ungdomssymfoniker, Sportlovsorkestern och musiklägret Side by Side.

Spela & sjung hos oss

Masterutbildning

Högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet erbjuder en tvåårig orkesterutbildning på masternivå i samarbete med Göteborgs Symfoniker och GöteborgsOperan.

Masterutbildningen

Göteborgs Symfonikers Vänner

Göteborgs Symfonikers Vänner är en ideell förening som stöder Göteborgs Symfoniker.

Göteborgs Symfonikers Vänner

Tack till våra partners:


Huvudpartners

VolvoGöteborgs PostenLogotyp Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur


Partners

Elie Hotels of Sweden

Higab

Logotyp Läsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Näringslivsgruppen Gbg & Co

Yamaha


Ambassadör

Frontgrade Gaisler AB


Beskyddare

Travel Service i Göteborg AB

Leif Nilsson AB

BIAB International AB

Billes Tryckeri AB

Boomr AB


En del av Västra Götalandsregionen

Göteborgs Symfoniker AB är ett helägt aktiebolag inom Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen arbetar och verkar i Västra Götaland. En av regionens huvuduppgifter är att främja tillväxten och utvecklingen i Västra Götaland som helhet. Det gör regionen tillsammans med många andra – kommunerna, länsstyrelsen, andra myndigheter, högskolor/universitet, företrädare för näringslivet med flera.

Det gemensamma syftet är att människor ska kunna leva ett gott liv i Västra Götaland.

Att utveckla Västra Götalands konkurrenskraft – inom Sverige, i Europa, globalt – var ett viktigt motiv för att bilda en större, sammanhållen region i Västsverige 1999. Storleken och det regionala samarbetet är goda förutsättningar för en hållbar utveckling inom näringsliv, infrastruktur, kommunikationer, turism, miljö, kultur, utbildning, forskning. Sedan 2011 har Västra Götalandsregionen ett permanent, lagstadgat ansvar för att främja utvecklingen och tillväxten i Västra Götaland.

Om Göteborgs Symfoniker AB

Från bloggen
Dirigenten Barbara Hannigan i känslofull pose.

Vilken konsert väljer du?

I vårt breda utbud finns något som passar alla. Hitta din favorit i konsertkalendariet!

Konsertkalendariet