Partners & samarbeten Räddningsmissionens Communityskola

Att prioritera unga är att investera i framtiden. Göteborgs Symfoniker vill bidra till social utveckling för barn och unga och i förlängningen vara en god kraft i samhället. Därför engagerar vi oss i Räddningsmissionens skola för att bidra med musik, kunskap och inspiration.

Hösten 2021 slogs dörrarna upp till Räddningsmissionens nystartade Communityskola i Tynnered med oss som samverkanspartner. Skolan fokuserar på helheten kring elevers och familjers situation och har ett starkt samarbete med aktörer från privat, offentlig och idéburen sektor. Göteborgs Symfoniker är en av samverkansaktörerna och tillsammans har vi siktet inställt på att bilda en orkester.

Genom att tillgängliggöra konserthuset och den symfoniska konstmusiken hoppas vi att kunna både engagera unga som publik och som utövare. Syftet är att ge unga möjligheter att finna och utveckla sin egen skaparkraft genom musik.

Läs mer om Communityskolan