Göteborgs Symfoniker AB Personuppgifter & Cookies

Vi bryr oss om din personliga integritet. Därför tar vi alltid hand om dina personuppgifter på ett säkert sätt. Men varför behöver vi dina uppgifter? Och hur använder vi dem? Här har vi samlat allt du behöver veta.

Göteborgs Symfoniker AB värderar skyddet av dina personuppgifter, och vi lägger stor vikt vid att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar publikens personuppgifter. Göteborgs Symfoniker AB använder cookies och andra liknande tekniker för att kunna ge dig en bättre och personligt anpassad upplevelse när du besöker oss på gso.se.


Personuppgiftsbehandling

Göteborgs Symfoniker behandlar kunders och användares personuppgifter enligt gällande lagstiftning, bland annat GDPR och OSL. Göteborgs Symfoniker håller register över företagets kunder och användare som har registrerat sig eller har gjort ett köp hos Göteborgs Symfoniker.

Registret kan innehålla personuppgifter som namn, postadress, telefonnummer och e-postadresser, samt vid köp även leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster.

Det kan förekomma att vi spelar in eller fotograferar i samband med våra konserter. Detta för att informera om vår verksamhet i olika kommunikationskanaler. Inspelningarna kan komma att användas för utsändning i såväl egna som i samarbetspartners kanaler.

 

Vad vill du veta mer om personuppgifter?

Om cookies

Göteborgs Symfonikers webbplats använder sig av nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera korrekt. Utan dessa cookies fungerar inte grundläggande funktioner såsom sidnavigering och inloggningsmöjlighet till din webbprofil. Vi samlar även in viss information genom cookies i analytiskt syfte för att förbättra vår sajt och ge oss information om effekten av vår marknadsföring.

 

Vad vill du veta mer om Cookies?Kontakta oss