Göteborgs Symfoniker AB Personuppgifter & Cookies

Vi bryr oss om din personliga integritet. Därför tar vi alltid hand om dina personuppgifter på ett säkert sätt. Men varför behöver vi dina uppgifter? Och hur använder vi dem? Här har vi samlat allt du behöver veta.

Göteborgs Symfoniker AB värderar skyddet av dina personuppgifter, och vi lägger stor vikt vid att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar publikens personuppgifter. Göteborgs Symfoniker AB använder cookies och andra liknande tekniker för att kunna ge dig en bättre och personligt anpassad upplevelse när du besöker oss på gso.se.


Personuppgiftsbehandling

Göteborgs Symfoniker behandlar kunders och användares personuppgifter enligt gällande lagstiftning, bland annat GDPR och OSL. Göteborgs Symfoniker håller register över företagets kunder och användare som har registrerat sig eller har gjort ett köp hos Göteborgs Symfoniker.

Registret kan innehålla personuppgifter som namn, postadress, telefonnummer och e-postadresser, samt vid köp även leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster.

Det kan förekomma att vi spelar in eller fotograferar i samband med våra konserter. Detta för att informera om vår verksamhet i olika kommunikationskanaler. Inspelningarna kan komma att användas för utsändning i såväl egna som i samarbetspartners kanaler.

 

Vad vill du veta mer om personuppgifter?

Uppgifterna används av Göteborgs Symfoniker för marknadsföring, information och leverans av biljetter och produkter samt som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att Göteborgs Symfoniker ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden från Göteborgs Symfoniker samt i förekommande fall våra samarbetspartners.


Göteborgs Symfonikers kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.


Göteborgs Symfoniker är ensam ägare till den personliga information som samlas in då Göteborgs Symfoniker är arrangör för ett event. Då extern part är arrangör av event och hyr Konserthuset tillämpas gemensamt personuppgiftsansvar och personuppgifterna kan delas med sådan extern arrangör. Vi säljer inte denna information vidare till andra företag. Göteborgs Symfoniker kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om det krävs för att förmedla en tjänst eller produkt (exempelvis distribution, tryckeri och återförsäljare). Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Hur tar du som kund tillbaka ditt samtycke?

Alla användare har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag, samt spärra användning av uppgifterna i marknadsföring. Detta gör du genom att e-posta gdpr@gso.se.


Personuppgifter sparas under pågående användarrelation eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det och upphör inte om tjänsten inte nyttjas. Samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.Om cookies

Göteborgs Symfonikers webbplats använder sig av nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera korrekt. Utan dessa cookies fungerar inte grundläggande funktioner såsom sidnavigering och inloggningsmöjlighet till din webbprofil. Vi samlar även in viss information genom cookies i analytiskt syfte för att förbättra vår sajt och ge oss information om effekten av vår marknadsföring.

 

Vad vill du veta mer om Cookies?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du som användare senast besökte webbplatsen.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, och försvinner när du stänger din webbläsare.


Göteborgs Symfoniker använder cookies på den här webbplatsen för att kunna anpassa innehållet och ge dig en bättre upplevelse. Här kan du läsa mer om vilka cookies som finns på gso.se.


För att undvika att cookies sparas på din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare. Tänk på att om du stänger av cookies så kan vissa tjänster och/eller sidor helt eller delvis sluta att fungera. Här tar du tillbaka ditt samtycke till cookies på gso.se.


Kontakta oss