Göteborgs Symfoniker AB Sociala medier-regler

Våra sociala medier är viktiga kanaler för kommunikationen mellan oss och vår fantastiska publik. Där vill vi ha en inkluderande och trevlig miljö, precis som i verkliga livet. Därför behöver du följa våra sociala medier-regler.

I våra sociala medier får du färska nyheter och information, publikreaktioner, filmklipp, länkar och tips om Göteborgs Symfoniker och Konserthuset. Där vill vi ha en inkluderande och trevlig miljö, precis som i verkliga livet, därför behöver du följa våra sociala medier-regler.

Tänk också på att Göteborgs Symfoniker AB ägs av Västra Götalandsregionen. Alla inlägg och kommentarer som görs på våra konton på sociala medier, vare sig de är synliga eller skickas som direktmeddelande, betraktas som allmänna handlingar. Det innebär att vem som helst kan, och har rätt att, läsa dem.


Regler för våra sociala medier

  • I våra kanaler vill vi ha en inkluderande och trevlig miljö – tänk på tonen när du bemöter andra personer i dina inlägg.
  • I våra kanaler vill att du håller dig till ämnet för den aktuella tråden.
  • I våra kanaler vill vi inte att läsare ska behöva klicka på en länk för att förstå vad din kommentar handlar om – beskriv istället innehållet.
  • I våra kanaler har vi nolltolerans mot hat, hot, personpåhopp och nedsättande generalisering.
  • I våra kanaler tillåter vi inte att någon spammar.

Vi tillåter inte innehåll med

  • Kränkande uppgifter
  • Uppmaning till brott eller olagligt innehåll
  • Upphovsrättsskyddat material
  • Reklam- och marknadsföring

Om du bryter mot ovanstående regler tar vi bort din kommentar.