Partners & samarbeten Kompis Sverige & Kulturkompis

Vi vill ge fler möjlighet att lära känna oss, varandra och vårt land. Så klart samarbetar Göteborgs Symfoniker med Kompis Sverige och Kulturkompis.

Kompis Sverige är en ideell förening som skapar möten mellan nya och etablerade svenskar. Visionen är ett samhälle där alla deltar på lika villkor och känner tillit till varandra. Genom sin verksamhet ger de människor möjlighet att utöka sitt sociala nätverk och en möjlighet för nya svenskar att få funktionell språkträning i vardagen.

Läs mer om Kompis Sverige


Genom Kulturkompis får personer som är nya i Sverige och personer som bott här länge, kanske hela livet, chansen att dela kulturupplevelser, som bio, konserter eller teater tillsammans. Kulturkompis är del av Studieförbundet Bildas uppdrag att bidra till meningsfulla aktiviteter som stärker kunskapen i svenska, det svenska samhället och främjar deltagandet i samhällslivet.

Läs mer om Kulturkompis