Partners & samarbeten Masterutbildning

Högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet erbjuder en tvåårig orkesterutbildning på masternivå. De studenter som antas till programmet bildar en egen orkester - University of Gothenburg Symphony Orchestra.

University of Gothenburg Symphony Orchestra bildar grundvalen för utbildningen med studenter från hela världen. Utbildningen ges i samarbete med Göteborgs Symfoniker, GöteborgsOperan och operautbildningen vid Högskolan för scen och musik för att erbjuda basrepertoaren för varje professionell orkestermusiker.

Läs mer om utbildningen här