Publicerat 24 oktober 2008 Musikverein sex konserter

Vi har haft sex konserter i Musikverein, Wien tidigare. Dirigent Neeme Järvi

23:e oktober 1994 Håkan Hardenberger, trumpet spelade verk av Tamberg och Pärt. Därefter Sibelius symfoni nr 2.
24:e oktober 1994. Sibelius violinkonsert med Vengerov. Tubin symfoni nr 6. 
19:e mars 1997. Sibelius Symfoni nr 1
20:e mars 1997. Stravinskij Våroffer.
21:a mars 1997. Stenhammar Serenad och Prokofjev Romeo och Julia
9:e november 1999. Schumanns pianokonsert a-moll. Nielsen Symfoni nr 5 /Arne