Publicerat 26 oktober 2008 Spanien, fyra städer fyra konserter

Nu har vi landat i Barcelona. Här är vad vi tidigare gjort i dessa spanska städer.

Barcelona. För första gången på måndag.
Valencia. 1995 07 11. Neeme dirigerade med Barbara Bonney som solist i Griegssånger. Efter paus Nielsens 4:e symfoni. Samma symfoni spelar vi med Gustavo denna gång.
San Sebastian. Premiär för GSO
Valladolid 2006-11-12. Christian Zacharias dirigerade Schuberts 9:e symfoni (Stora C dursymfonin)
/Arne