Publicerat 14 augusti 2009 Göteborgs Symfoniker på festival och kalas!