Publicerat 22 september 2009 På hotellet

Bo

Bo ”Boston” Eklund, vår eminente basist laddar in frukost för att ha extra styrka i stråkarmen i kväll! Snart ska instrumenten plockas ur transportlådorna som gått land- och sjövägen och förhoppningsvis kommit fram hela och fina. Det är en grannlaga uppgift att transportera värdefulla och ömtåliga instrument, mer om det senare.

Katarina Danielsson är personlig assistent åt vårKatarina Danielsson chefdirigent och vet vad som krävs för att allt ska stämma. Det verkar som hon trivs bra med att ta hand om vår egen världsstärna Gustavo Dudamel. Att han har det bra i Göteborg och kanske litet mer lugn och ro omkring sig är till stora delar Katarinas förtjänst! Här njuter Katarina av kontinentala charkuterier!

Ingrid Sjönnemo

Ingrid Sjönnemo, en av våra konsertmästare har teet på dragning i koppen och sätter gaffeln i något gott! Kan behövas inför dagens repetition i Laeiszhalle på Johannes Brahms-platz. Ingrid, Bo och Katarina och alla andra är härliga arbetskamrater att vara ute och resa med. Turnéminnen dyker upp, en stark teamkänsla infinner sig. De gemensamma erfarenheterna och upplevelserna är viktiga för att hålla ihop och prestera maximalt när det gäller. Och det är i kväll. Mer om det senare.

Urban Ward