Publicerat 28 september 2010 Poesi i programtidning

I programtidningen står följande om GSO: ”Göteborgs Symfoniker är blomman i knapphålet i musikkulturen i de nordiska länderna; den mest betydande orkestern i Sverige…”. Översatt i hast i pausen från Cadenze n. 24 (periodisk musikinformation från Accademia filarmonica i Verona). Alltid roligt att läsas hur vi uppfattas! Urban Ward