Publicerat 18 april 2011 Turnén - ett bilddokument inifrån