Publicerat 28 januari 2013 "Göteborgs Symfoniker kom, spelade och segrade"

I morgonupplagan av Kristiansands ledande dagstidning Faedrelandsvennen ger kritikern Emil Otto Syvertsen Göteborgs Symfoniker en lysande recension:

”Att ha en så kallad fullt utbyggd orkester på podiet i Kildens konsertsal gör något med musikupplevelsen. Aldrig hörs kontrasterna mellan de allra svagaste partierna och de stora urladdningarna bättre än då.”

”Zacharias genomförde Mozarts Pianokonsert nr 27 med en elegans man sällan hör maken till. Hans Mozart-spel är av yppersta klass, både innehållsmässigt och tekniskt.”

”Dirigenten Zacharias höll ett påfallande lugnt, eller kanske hellre värdigt, tempo. Detta gör Schuberts egentligen ganska dramatiska musik ytterligare uttrycksfull, och ger utrymme till eftertanke också för åhöraren… Det var en ”ofullbordad som gjorde intryck och som kommer att bli ihågkommen som något stort.”

”Hade de svenska gästerna inte vunnit publikens gunst redan då så fick de alla hjärtan att smälta vid extranumret, Våren av Grieg, med den enorma stråkorkester som den delen av orkestern är. Ett tips till publiken: denna orkester har spelat in Griegs alla verk för för stråkorkester, en fantastisk inspelning. Till slut följde ett extranummer till, en mässingskvintett med psalmen The Church is One Foundation. En i sanning värdig avslutning på en härlig kväll.”