Publicerat 29 januari 2013 Med en hälsning till Stenhammar

Märkliga sammanträffanden sker. När Göteborgs Symfoniker besökte Norge första gången 1911 stod Schuberts Symfoni nr 8, ”Den ofullbordade”, på programmet, liksom en konsert av Mozart. Precis som vid denna januariturne med Göteborgs Symfoniker 2013. Dirigenten Wilhelm Stenhammar var dessutom pianosolist, liksom Christian Zacharias i dag. Konserterna 7-9 mars 1911 i Kristiania (Oslo) var dock lite speciella: Tor Aulin dirigerade när Stenhammar spelade sin andra pianokonsert medan Stenhammar dirigerade när Tor Aulin spelade Mozarts femte violinkonsert. Mångsidiga musikanter, minst sagt. Efter dessa två orkesterkonserter i gamla frimurarelogens gamla sal med 800 åhörare gav de en populärkonsert i Calmeyergadens missionshus med en publik på 4000 personer. ”Orkestern och de två dirigenterna voro hela aftonen föremål för för det varmaste bifall. Slutligen spelades både dacapo- och extranummer.” (Handelstidningen)

De hyllades också av norska musikcelebriteter som pianisten och Busoni-eleven Karl Nissen från Kristiansand och tonsättaren och dirigenten Johan Halvorsen, känd för sin teatermusik, sina tre symfonier och marschen Bojarernas intåg som spelats in av Göteborgs Symfoniker.

20130128-224344.jpg

Stavangers konserthus rymmer inte 4000 personer men väl 1500 och det invigdes med stolthet i höstas. Gästspelet med Göteborgs Symfoniker ingår i SSO:s stora abonnemangsserie. Stavanger symfoniorkesters chefdirigent Fabio Biondi efterträds i höst av Christian Vásquez från El Sistema i Venezuela.

20130128-224629.jpg

Orkestern har en fin tradition och gott renommé med en kunnig och intresserad publik. Att den uppskattade gästspelet från Göteborg märktes direkt. Det låg en förväntan i luften i den träbeklädda Fartein Valen-salen, namngiven efter den store norske tonsättaren. Berwalds rappa uvertyr fick publiken att spetsa öronen och efter Christian Zacharias fina framförande av Mozarts sista pianokonsert blev det sådana taktfasta applådåskor att han efter flera inropningar bjöd på en sats ur en Mozartsonat.

När sista ackordet av Schuberts ofullbordade klingat ut stegrades applådstormarna ytterligare och det rådde rena hockeystämningen i salen.

20130128-225145.jpg

Så fick Göteborgs Symfoniker än en gång avsluta med extranumret Våren, precis som orkestern gjorde under Wilhelm Stenhammars ledning 1911. Han och Tor Aulin fick ”en lagerkrans med band i de svenska färgerna” medan Christian Zacharias och konsertmästare Sara Trobäck Hesselink fick var sin vacker blombukett. En rörande och fin avslutning på turnén över 100 år senare.