Publicerat 20 maj 2016 I samhällets tjänst

Kulturen är en bärare av möjligheter till gemenskap och förståelse över gränser och kulturer. På många sätt är den fundamentet till ett sunt samhälle snarare än lite grädde på toppen.

Kulturen är en bärare av möjligheter till gemenskap och förståelse över gränser och kulturer. På många sätt är den fundamentet till ett sunt samhälle snarare än lite grädde på toppen.

Under många år har European Union Youth Orchestra (EUYO) fostrat unga musiker från hela Europa till att bli toppmusiker som idag sitter i många av våra orkestrar. Tiden i EUYO har också fostrat dem till internationell samverkan och integration.

Vi ser det också i vårt arbete med El Sistema där inte bara ungdomarna utan hela familjer blir delaktiga i samhället genom musiken.
Nu har EU dumsnåla planer på att lägga ner EUYO vilket känns som att man förråder sina egna grundläggande värderingar. Unionens övergripande mål är enligt fördraget om Europeiska unionen att främja freden, unionens värden (såsom frihet, demokrati och jämlikhet) och folkens välfärd.

Genom kortsiktigt sparande vill man nu ta bort en väl fungerande pusselbit som på ett grundläggande sätt bygger dessa värden. Detta vill man göra i en tid då EU har sin största utmaning med flyktingströmmar och hårdnande gränskontroller, då solidaritet och samarbete hotas av egenintressen.

Nej EU, för att nå långsiktiga mål och klara stora utmaningar måste man satsa från grunden. Då är det svårt att hitta något bättre än kultursamarbeten över gränserna där ungdomar lär känna varandra och förstår att de alla är del i en större gemenskap.
Det självklara är alltså att istället öka anslagen till EUYO och liknande projekt.
Då kan musiken ta oss dit vi vill!

Om du vill bidra aktivt med din röst så klicka här!

Johan Nordin
Orkesterchef

Göteborgs Symfoniker