Publicerat 28 juni 2016 SIDE BY SIDE BY EL SISTEMA SWEDEN

När den offentliga debatten svallar hög kring den klassiska musikens relevans, när man oroar sig över återväxten av musiker och publik och när man kan konstatera att genren marginaliseras i såväl media som i utbildningskedjan blir Side by Side en motvikt.

15-18 juni, för tredje året i rad, gick Side by Side by El Sistema Sweden av stapeln i Göteborg. Ett internationellt musikläger som initierades av El Sistema och som Göteborgs Symfoniker nu förvaltar och står som huvudarrangör för. Lägret som är en del av Göteborgs stads 400-års jubileum samlade i år 1250 unga musikanter från ett 20-tal länder. I tre dagar spelades det orkester och sjöngs det i kör på tre olika nivåer i båda spår och lägret avslutades med en manifestation i spelglädje då samtliga deltagare gav konsert tillsammans med Göteborgs Symfoniker – Sveriges Nationalorkester.

sbs2

Konsertprogrammet var noga sammansatt med ambitioner om förebildning på alla nivåer. De som kan tre toner kan vara förebilder för de som bara kan två och de som kommit längst skulle få inspireras av de allra bästa professionella musikerna. Sålunda blev konserten även en manifestation i logistik, en ”stol-lek” av största format (som mest var det 650 musiker på podiet), då orkestrarna bytte plats med varandra, notställ radades om och varje deltagare sida vid sida fick möta en förebild och glädjas över att vara någon annans förebild.

Klassiska tonsättare som Sibelius, Sjostakovitj, Händel och Charpentier klingade med osedvanlig energi i ett ovanligt konsertrum då ambitionen om att riktigt många skulle spela tillsammans tvingade fram kreativitet och nytänk i letandet efter ett podium värdigt Side by Side. Lisebergshallen, en alldeles vanlig idrottshall fick bli arenan för en ovanlig finalkonsert och ingen närvarande tror jag säger emot då jag hävdar att här tar den klassiska musiken plats mitt i samhället, här vågar man tänka nytt och utmana gamla strukturer, här är det de unga som leder an mot framtiden.

sbs1

Side by Side har höga ambitioner. Med Gothia Cup som förebild ämnar man bli världens största musikläger och en mötesplats som bygger broar mellan människor, kulturer och kontinenter. Ju fler vi är desto större är chansen att möta något annat, upptäcka något nytt, tränas till tolerans och samverkan trots skillnader och olikheter. El Sistema är Symfonikernas viktigaste samarbetspart i uppbyggandet av lägret och Side by Side ska genomsyras av de värderingar och perspektiv som El Sistema står för.

Med musikens som verktyg kan vi skapa positiv social förändring för den enskilda individen. Det är där samhällsförändringen börjar. Vi tror på den klassiska musiken som kraft för integration och gemenskap. Side by Side är beviset på att den klassiska musiken är ytterst relevant, precis här och nu och för många!

Petra Kloo Vik

Ansvarig barn-/ungdomsverksamhet