Publicerat 19 augusti 2016 I takt med tiden?

Inte en dag går utan att jag känner ansvaret som följer med att arbeta i en skattefinansierad konstinstitution. Symfonikerna och Konserthuset skall fylla många olika roller och utföra en rad uppdrag på regionens och invånares vägnar.

Inte en dag går utan att jag känner ansvaret som följer med att arbeta i en skattefinansierad konstinstitution. Symfonikerna och Konserthuset skall fylla många olika roller och utföra en rad uppdrag på regionens och invånarnas vägnar, och vi är alla är mycket väl medvetna om att vi inte är till för oss själva.

sten

Jag tror alla håller med mig om att den viktigaste och mest betydande delen av vårt uppdrag naturligtvis är att vårda, utveckla och presentera den historiska och nutida konstmusiken på högsta konstnärliga nivå. Där handlar det i stort hur vi förvaltar våra resurser, våra egna konstnärer, musikerna, dirigenterna, tonsättarna och solisterna.

Utöver denna tydligaste del i vår roll strålar det ut många andra ansvarsområden. Kontakt och samverkan med det fria kulturlivet, hur vi arbetar med och för barn och unga, tillgänglighet för alla i hela regionen, jämställdhet, konstnärligt nyskapande och bredd, nya initiativ etc.

En tidigare konserthuschef här i Göteborg formulerade klokt att vi som skattefinansierad konstinstitution alltid måste fokusera på 3 ”bottom lines” – eller sista rader om man vill: den ekonomiska, den konstnärliga och den samhällsmässiga. Alla är helt beroende av varandra, ingen kan tas bort eller negligeras. Det sistnämnda handlar givetvis om i vilken grad vi är relevanta i vårt samhälle. Om vi anpassar oss till de normer och värden, förväntningar och krav – formulerade eller inte – som finns runt oss. I vilken grad invånarna känner att vi är till för dom och om vi är viktiga i deras liv.

Nog är det en utmaning att reda ut till vilken grad vi förmår att vara relevanta – det finns många uppfattningar om detta, om vad vi skall göra och hur vi skall göra det. Jag tror det bästa vi kan göra är att hela tiden lyssna av samhället och individerna runt oss, och vara förändringsvilliga när det är nödvändigt att byta kurs.

160819-Bryant

Givetvis är det inte tillfälligt att jag skriver om detta just nu, då vi alla känner oss som mest moderna och relevanta här i huset. Tre konserter på Kulturkalaset denna vecka – med Miriam Bryant, Ayla Kabaca och Lorenzo Viotti.  Om du känner till två av dessa namn, kan vi för denna gång känna oss relevanta.

Nästa vecka spelar vi in en ny barnskiva med Jojje Wadenius samt filmmusiken till den andra Bamse-filmen, uppföljaren till Bamse och Tjuvstaden, och efter det skall vi vara med om att starta upp Högskolan för Scen och Musiks stora jubileum med en konsert på Artisten.

Allt detta medan vi sätter in 1644 nya stolar i våra två konsertsalar. Det gör vi för att regionens invånare skall få en ännu bättre musikupplevelse på Göteborgs Konserthus!

stolar

Trevlig helg!

Sten Cranner, VD och konstnärlig chef