Publicerat 16 oktober 2016 Bachs jublande musik

Äntligen är det dags att blicka fram mot vårt eget Juloratorium i Göteborgs Konserthus den 8-10 december.

Äntligen är det dags att blicka fram mot vårt eget Juloratorium! 

Inte anade Bach när han skrev och ställde samman musiken till jul-firandet i Leipzig 1734 att hans musik skulle leva vidare i flera hundra år. Men mången jul sedan dess har människor fängslats och förundrats av Juloratoriets innerliga och jublande musik för orkester, kör och sångsolister.

I Göteborgs Konserthus den 8-10 december är det Göteborgs Symfoniker och Göteborgs Symfoniska kör som framför verket, tillsammans med sångsolisterna Emöke Barath (sopran), Michaela Selinger (alt), Werner Güra (tenor) och Andreas Wolf (bas).

sangsolisterna-juloratoriet

Bach skrev musiken till de sex högtidsdagarna till en text som berättar historien om Jesu födelse. I Konserthuset spelar vi del 1-3, som skildras Jesus födelse och händelserna de följande dagarna.

Allt hålls samman av Laurence Equilbey, fransyskan som vunnit stor respekt som kördirigent – hon studerade för Eric Ericsson – och även är chefdirigent för Insula-orkestern och kören Accentus som specialiserat sig på tidstrogna tolkningar.

laurenceequilbey-dirigent

Extra roligt är att konserten också direktsänds till biografer den 9 december, tack vare ett samarbete med Folkets Bio. På så sätt sprider vi julvärmen över hela landet, med självaste epicentrum i Stora salen i Göteborgs Konserthus.

Stefan Nävermyr

Juloratoriet spelas i Göteborgs Konserthus 8-10 december 2016.