Publicerat 22 augusti 2018 Byte av Konserthusets orgel i gång!

2017 beslutade vår hyresvärd Higab att byta konserthuset orgel.

2017 beslutade vår hyresvärd Higab att byta konserthuset orgel. Det över 80 år gamla instrumentet har inte kunnat användas på många år, och inför Göteborgs jubileum 2021 önskade man att ändra på det. Under fyra somrar, 2018 till 2021, görs arbetet med att ta ut den gamla orgeln och montera in den nya.

Under sommaren har konserthuset varit stängt under tio veckor för att olika byggnadsåtgärder ska kunna utföras, bl a förberedelser för att vår nya konserthusorgel ska kunna installeras och bli klar till 2021. På bilden ses en ställning med trappa som byggdes upp för att bära ned alla delar av den gamla konserthusorgeln, byggd av den danska firman Marcussen & Søn 1937. Ett team med fyra orgelbyggare från Rieger Orgelbau i Schwarzach arbetade under fyra veckor med att demontera och flytta alla delar: nästan 10 000 pipor, 22 luftlådor (de konstruktioner som piporna står på och i vilka luften fördelas medelst ventiler som motsvarar tangenter som man spelar på), 25 bälgar och ett 50-tal luftkanaler.

Flera ton orgeldelar har alltså varsamt monterats ned, rengjorts, burits nedför trappan, transporterats till lagerlokaler och ställts upp föredömligt för lagring. Marcussen-orgeln bevaras, demonteras och förvaras eftersom den är kulturhistoriskt värdefull för att förhoppningsvis kunna ställas upp på annan ort. Placerad i ett något mindre rum och med en annan, öppen uppställning skulle dess potential och musikaliska kvaliteter kunna komma till sin rätt.

I mitten av juni gjordes en studieresa till det viktigaste referensobjektet för vår nya konserthusorgel, orgeln i den nya konserthuset La Philharmonie i Paris, byggd av firma Rieger Orgelbau och invigd 2016. Genom att studera och lyssna till denna orgel fick vi en konkret förståelse för hur den nya konserthusorgeln i Göteborg kommer att bli, vilka beslut som måste fattas och vilka förberedelser som måste göras inför installationen. La Philharmonie är ett nytt konserthus ritat av den världsberömde franske arkitekten Jean Nouvel och beläget i det nya centret för musik. Byggnadens metallfasad är spektakulär med böljande välvningar, korsande linjer och spetsformer i dynamiskt samspel.

I konsertsalen “svävar” ett molnliknande plan som bär upp ett 30-tal dekorativa orgelpipor av metall i olika längder. Alla pipor visade sig vara ljudande. Man upplever dem som klingande skulpturer och de ger en antydan om att någonstans i salen finns det ett stort orgelverk.

Simsalabim – luckorna i väggen öppnas, klangen växer kraftfullt mot oss och Riegers monumentala konserthusorgel träder också fram visuellt; tjugo meter bred och drygt fem meter hög. Precis som i Göteborgs Konserthus är orgeln byggd bakom en vägg. De stora luckorna i väggen regleras av organisten. Tack vare en sinnrik konstruktion är det möjligt att med en fotpedal vid spelbordet öppna eller stänga luckorna helt på mindre än fem sekunder. Detta ger en imponerande musikalisk effekt, ett mycket mäktigt crescendo eller ett magiskt diminuendo, klangen dör nästan bort helt och hållet. I Göteborg skulle en liknande konstruktion med luckor i väggen vara möjlig. Den skulle också skapa vissa möjligheter till reglering av konsertsalens akustik. Vi blev övertygade om att luckor av detta slag i varje fall skulle tillföra en viktig musikalisk funktion till den nya konserthusorgeln.

Den internationellt kände franske orgelprofessorn och virtuosen Olivier Latry demonstrerar orgelns klangliga resurser för gästerna från Sverige. Wendelin Eberle (i blå skjorta), chef för Rieger Orgelbau, berättar om instrumentet och processen att bygga och installera.

Hela gruppen i samtal med Olivier Latry vid orgelns fristående spelbord på orkesterpodiet. Från höger Johan Nordin, orkesterchef Göteborgs Symfoniker, Erland Montgomery, AIX Arkitekter, ansvarig för ombyggnadsprojekt i vårt konserthus, Johan Björkman, teknik- och fastighetsanvsvarig på Göteborgs Konserthus, Fredrik Davidsson från HIGAB, Olivier Latry, organist, Georg Pfeifer och Wendelin Eberle från Rieger Orgelbau och Hans Davidsson, Göteborgs internationella orgelakademi och ansvarig för orgelprojektet.

Inne i orgelhuset vandrade vi mellan de olika verkens (delarnas) rum. På bilden ses trumpetstämmorna i det s k huvudverket, Grand Orgue. Det utgör orgelns kraftfulla batteri av bläckblåsliknande klang. Vi kunde konstatera att Riegers instrument uppvisar absolut högsta kvalitet i material, design och hantverk. Orgelns inre är mycket imponerande, fyllt med luftkanaler, kilometerlånga träkonstruktioner, så kallade abstrakter, vinklar och vällor som fungerar som mekaniska förbindelser för spel och växling av alla stämmor (register) och sist, men inte minst, nästan 10 000 pipor, som alla gjorts med stor omsorg, kvalitet och precision.

Utsikt inifrån orgeln mot konsertsalen och podium genom luckorna i väggen. Orgeln befinner sig mer än tio meter ovanför podiet. I Göteborg är orgelrummet beläget mycket närmare podiet, endast fyra meter ovanför, vilket kommer att ge en idealisk blandning av orkesterns och orgelns klang.

Sommaren 2019 kommer Riger Orgelbaus nya orgel till Göteborg, och under 10 veckor från midsommar till början av september kommer den första delen av instrumentet monteras i Konserthuset. Sommaren 2020 monteras de sista delarna, och under sommaren 2021 börjar det krävande arbetet med att intonera, finjustera och kalibrera orgel. Förhoppningen är att vi skall inviga instrumentet i oktober 2021. Följ med!

Hans Davidsson
Professor vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Ledamot Kungliga Musikaliska Akademien
Konstnärlig ledare för Göteborgs internationella orgelakademi
Organist i Älvsborgs församling