Publicerat 14 augusti 2020 Utan noter ingen musik!

Internt kallas notbiblioteket ibland ”husets hjärta”. Många är de kolleger som mer eller mindre regelbundet har ärenden till biblioteket, och grunden för musiken är ju noterna!

Internt kallas notbiblioteket ibland ”husets hjärta”. Många är de kolleger som mer eller mindre regelbundet har ärenden till biblioteket, och grunden för musiken är ju noterna!

Vi notbibliotekarier gör vårt bästa för att förbereda musikernas och de andra kollegernas arbetsmaterial så att de ska ha de bästa förutsättningarna att göra sitt jobb. Sen har vi också enligt vissa husets godaste kaffe, förutom att vi kan erbjuda sköna fåtöljer och trevligt sällskap! Mer konkret innebär vårt arbete på biblioteket att införskaffa och förbereda notmaterial till alla Göteborgs Symfonikers produktioner.

Vi köper eller hyr noter, eller hämtar från vårt eget arkiv (som är stort – och gammalt – vi har noter från Nielsens, Sibelius och Stenhammars tid). Alla inblandade i en produktion ska ha rätt noter framför sig vid förberedelser och repstart. Inte endast rätt stycke – utan även rätt version, rätt utgåva och med rätt anteckningar och stråk. Alla stråkstämmor behöver ha de stråkanvisningar som stämledarna bestämt, och detta behöver skrivas in för hand av oss för att de lätt ska gå att ändra. För att allt ska fungera krävs samarbete och god kommunikation med musiker och korister, dirigenter, solister, agenter, producenter, podietekniker…

Förutom att arbeta på biblioteket har jag fått nöjet att sköta textmaskinen på de produktioner där det är aktuellt. Texterna lägger jag in manuellt på förhand och under konsert matar jag fram textraderna bild för bild på skärmen. Texten är ju en viktig del av verkets helhet, och den syns väl. Därför lägger jag en del tid på instudering och förberedelser så att texten ska följa sången, flyta jämnt och inte störa publikens upplevelse genom att exempelvis komma för tidigt eller för sent. Sen har jag också hjälp av musikerna som har falkögon vid repen vad gäller tryckfel. Som textmaskinist känner jag mig delaktig i framförandet, även om jag inte sitter på podiet. Jag känner nerven i salen och det krävs full koncentration verket igenom. Men även som bibliotekarie tänker jag att jag har en del i det som händer på podiet – utan noterna ingen musik!

Bland det roligaste med mitt jobb är att själv gå på konsert och uppleva det vi alla här på konserthuset faktiskt jobbar för, nämligen att den fantastiska musiken via våra briljanta musiker ska nå och beröra en så stor och bred publik som möjligt.

ANNA SÄRG
NOTBIBLIOTEKARIE