Publicerat 22 december 2020 Att lyssna på musik väcker våra minnen

Ett av de viktiga sätten på vilka musikhändelser väcker känslor, är när vi upplever musik kopplad till minnen.

Det här bloggavsnittet handlar om hur musiken påverkar oss emotionellt och hur olika minnen kommer till liv när vi lyssnar på musik.

Vi använder alla musik, i huvudsak för att reglera våra känslor så vi mår bra. Något som påverkar vår upplevelse av musiken, är när den uppfyller eller inte uppfyller förväntningarna. Ju mer oväntade saker som sker i musiken, desto mera njuter vi av den musikaliska upplevelsen, en process som sker i det autonoma nervsystemet. Vi kan till och med få fysiska reaktioner, som till exempel gåshud. Dock får musiken inte vara för komplex och krånglig. Hur vi uppfattar svårighetsnivån är individuellt, och beror på våra kunskaper, erfarenheter och vana vid olika musikstilar.

Man i jultröja njuter med hörlurar

Det finns med andra ord också en intellektuell komponent i uppskattningen för musik, belöningssystemet fungerar inte isolerat, utan interagerar med andra områden i hjärnan. Ett av de viktiga sätten på vilka musikhändelser väcker känslor, är när vi upplever musik kopplad till minnen. Vi skapar omedvetna, melodiska minnen redan som foster då vi lyssnar på språkets prosodi, och från tre-fyraårsåldern börjar vi få medvetna musikminnen.

Kvinna spelar gitarr tillsammans med sitt barn

De är ofta kopplade till nära och kära, till exempel de sånger föräldrarna sjöng för oss. Musikstycken som spelas ofta under uppväxten utlöser kopplingar till många olika delar av hjärnan, och skapar associationer. Under tonåren då vi utvecklar vår identitet, fortsätter musiken att spela en viktig roll för oss. Vår tonårs musik och texterna hjälper oss kanske att hitta en röst som vi aldrig visste att vi hade, ger oss mod att följa våra drömmar, hitta kärlek och hävda oss själva.

Dansgrupp i rörelse

Musikminnet överlever, precis som doftminnet, långt efter det att andra former av minne har försvunnit. Minnena har en viktig betydelse för vårt välbefinnande ända till slutet av våra liv. Men musik väcker inte bara känslor på individnivå utan också mellan flera människor genom så kallad emotionell mimik, ”känslosmitta”, där spegelneuronerna spelar en avgörande roll. Lyssnare speglar sina reaktioner på vad musiken uttrycker, något som gärna affärer eller restauranger använder för att sätta oss i önskad stämning.

Kvinna sitter på marken och ser grubblande ut med hörlurar

Glad musik i all ära men även sorglig musik, fyller en viktig funktion. Genom att få tag i känslan som vi bär på, till exempel känna sorg genom sorglig musik, gör musiken det möjligt för lyssnaren att frigöra sig från de oroande situationerna, och istället fokusera på musikens skönhet.

gsoplay.se finns det gott om musik att trösta sig med, glädjas av och njuta av. Ta chansen att botanisera bland inspelningarna. Störst effekt har musiken på oss om vi kan vara så avslappnade som möjligt. Hitta tid och en lugn vrå, blunda och njut.

Andreas Konvicka,
Medlem i Göteborgs Symfonikers Vokalensemble,
musikpsykolog och terapeut