Publicerat 24 juni 2021 Räddningsmissionens Communityskola tar form

Göteborgs Symfoniker och Räddningsmissionen erbjuder en attraktiv musikundervisning under eller efter skoltid

Vi tror på samarbete!

Räddningsmissionen har i många år burit på drömmen om en egen skola. En skola som ska ge barn & ungdomar de bästa förutsättningarna för en god utbildning och framtid och som kan få vara en skola för hela området och samhället. Vi är glada och stolta över att vi i augusti slår upp portarna till Communityskolan Tynnered.

Räddningsmissionen och Göteborgs Symfoniker har etablerat en samverkan som handlar om att komma igång med en orkesterverksamhet efter skoltid för barn och ungdomar i området. Vi tror på musikens kraft som ett viktigt redskap att skapa samhörighet och delaktighet. Just nu ligger utmaningen i att hitta en långsiktig finansiering för att kunna börja med orkesterverksamheten.

Allt känns mycket spännande och klasserna är redan fulltaliga och all skolpersonal är anställd. Skolan slår upp dörrarna den 18 augusti

Kunskap och bildning genom höga förväntningar, kämparanda, kreativitet och inkluderande gemenskaper är skolan ledord.

Besök gärna vår hemsida

Niclas Hansén
Verksamhetsutvecklare
Räddningsmissionen

illustration där en familj går i öken med noter runt sig