Stäng
Meny

Arkiv

Erkki-Sven Tüür


Action - Passion - Illusion (1994)
 


 9 min
1 konsert
2011-10-23


 9 min
1 konsert
1995-10-21


 24 min
1 konsert
2018-11-22

ERKKI-SVEN TÜÜR (f 1959) PROPHECY, ACKORDEONKONSERT Den estniske tonsättaren Erkki-Sven Tüür skrev sin konsert för den finländske ackordeonisten Mika Väyrynen på beställning av Åbo stadsorkester och Orchestre de Bretagne. Verket består av fyra satser som framförs utan avbrott. Musiken i sats ett rör sig i vågform och ackordeonklangen övergår steglöst i stråkklangen som övergår i brassklangen och så vidare. Nyckelord för denna sats är stelnande, sammansmältning, upplösning samt strävan mot en gemensam punkt. I den andra satsen sätts begreppet puls i fokus i en dialog mellan solist och orkester. Allt kulminerar i en kadens som leder lyssnaren till sats tre, i vilken tonsättaren utforskar soloinstrumentets djupa register. Sista satsen är en stegvis intensitetshöjande surrealistisk dans. Titeln Prophecy syftar på fenomenet "seende" eller synskhet som praktiserats i många kulturer genom historien. Människor med denna förmåga hade tillgång till det som finns "bortom". Tonsättaren menar att musiken återspeglar detta fenomens energinivåer.


 11 min
3 konserter
2011-02-27


Violinkonsert
 


Zeitraum for orchestra (1995)
 14 min

Nyhetsbrev från GSOplay

Anmäl dig som prenumerant på nyhetsbrevet så får du information från GSOplay.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på skolutskick

Fyll i formuläret så håller vi dig uppdaterad om vilka skolkonserter vi spelar i Göteborgs Konserthus.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!