Partners & samarbeten Digitala kulturmöten

Enligt FN:s mänskliga rättigheter ska alla ha ”rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner” (art. 27); det vill säga att alla människor har rätt till kultur, även när sjukdom och rörlighet begränsar.

Ungefär 1,1 miljoner personer i Sverige befinner sig i någon form av vårdsituation, på sjukhus, på ett boende eller i det egna hemmet. För många kan bristen på kulturupplevelser innebära sänkt livskvalitet. Genom Kulturarenan.se kan den som själv inte kan ta sig till scenerna ändå ta del av ett rikt utbud av konserter och andra uttryck. Självklart är Göteborgs Symfoniker där.


Del i ett forskningsprojekt

Kulturarenan är en del av forskningsprojektet ”Digitala kulturmöten” med syftet att undersöka innebörder av digital kulturtillgång bland vård- och omsorgstagare genom en kvalitativ studie. I studien undersöktes om digital kulturtillgång har betydelse för välbefinnande och existentiell hälsa bland vård- och omsorgstagare, deras närstående samt vårdare. Initiativtagare till projektet är Betaniastiftelsen och medverkande musikinstitutioner är Göteborgs Symfoniker och Musik i Syd – båda med regionalt uppdrag.

Studien utfördes av två forskare vid Göteborgs Universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa: Helle Wijk och Eva Jakobsson Ung, med stöd av Familjen Kamprads Stiftelse som har beviljat bidrag om 1,6 miljoner kronor. Forskarna kunde tydligt se att det är en betydelsefull vårdinsats på äldreboenden att möjliggöra kulturmöten, både levande och digitala, eftersom det är en viktig vårdande insats.

– Musik gör det lättare att fortsätta leva, säger en av de vårdtagare som deltog i studien. Forskningsesultaten finns att läsa i artikeln ”Exploring the use of music as an intervention for older people living in nursing homes” publicerad i internationella tidskriften Nursing Older People 2021.


GSOplay är en av nycklarna

– Med hjälp av Göteborgs Symfonikers fina arbete med GSOplay, och en tydlig vilja att vara tillgängliga för var och en, kan kulturens digitalisering genom vår samverkan faktiskt nå dem som kanske behöver den bäst. Musikupplevelser som meningsfullt tidsfördriv och existentiellt stöd, att bli sedd och värderad som publik, kan vara oerhört värdefullt när livet prövas, säger Ulrika Lind, utvecklingschef på Betaniastiftelsen, som driver Kulturarenan utan vinstintresse.

Musiker ur Göteborgs Symfoniker har också spelat livekonserter på äldreboenden med hjälp av GSOplay. Då finns solisten på plats med sitt instrument, men resten av orkestern upplevs via en förinspelning. På så sätt får en hel symfoniorkester plats på äldreboendet.


Tätt samarbete mellan vård- och kulturaktörer

Kulturarenan bygger på ett tätt samarbete mellan vård- och kulturaktörer och är tillgänglig utan avgift via mobil, surfplatta, dator samt TV med nätanslutning. Besökaren dirigeras direkt till kulturens egna play-kanaler eller motsvarande.

– Tjänsten är ett lyckat exempel på hur idéburen välfärd genom Betaniastiftelsen får flera aktörer att samarbeta så att insatserna kommer många människor till del, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare för Famna – Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg samt Kulturrådets ordförande. Den verkar även ha alla förutsättningar att passa in i Sveriges vision om att bli ledande inom e-hälsa.