Konst i Konserthuset Caroline Wijk

Bronsbyst av Caroline Wijk (1847–1918), utan hennes donation hade vi inte haft det konserthus vi har idag. Per Hasselberg (1850-1894) är konstnären bakom verket.

I Stora salens foajé finns både bronsbysten av Caroline Wijk och plaketten till minne av hennes son Olof Wijk. I ett donationsbrev till stadsfullmäktige 1916 skrev hon:

”Den konsertbyggnad, inom hvilken Göteborgs Orkesterförening, under en följd af år utvecklat sin vackra och fruktbärande verksamhet, erhöll som bekant, en helt provisorisk karaktär och var afsedd att begagnas under en jämförelsevis begränsad tid.

Frågan om dess ersättande med en annan och permanent byggnad blir snart aktuell. Tiden att förbereda en nybyggnad synes därför nu vara inne. För att möjliggöra förverkligandet af detta önskemål, erbjuder jag mig att till Göteborgs stad öfverlämna ett belopp av 700 000 kronor att användas till uppförandet och inredning af ett nytt konserthus.”

Donationen gjorde Caroline Wijk till minne av sonen Olof Wijk – utan den gåvan hade vi inte haft det konserthus vi har idag. Caroline Wijk var gift med politikern Olof Wijk och född i köpmannafamiljen Dickson. Äldste sonen Olof (född 1874) avled 1896 i mässlingen som på den tiden var en dödlig sjukdom.

Per Hasselberg (1850-1894)

Per Hasselberg var verksam i Paris 1876-1890. I Göteborg kan man se hans kända verk ”Såningskvinnan” (alt. Johanna) i Brunnsparken och på konstmuseet finns ”Snöklockan” från 1881 och ”Grodan” och även gipsmodellen av bronsbysten ”Caroline Wijk” (GKM Sk 147).

74 x 45 x 28 cm