Konst i Konserthuset Cellisten Guido Vecchi

Guido Vecchi (1910-1997) var konsertmästare i cellostämman i Göteborgs symfoniorkester i 40 år, 1936-76. Här är han porträtterad i olja av konstnären Lillemor Tell (1920-2010). Tavlan finns inte att se i Konserthuset just nu.

Guido Vecchis tolkningar av nyare, svensk musik har särskilt uppmärksammats. 1979 utnämndes han till hedersdoktor vid Konstnärliga fakulteten av Göteborgs Universitet.

Guido Vecchi var konsertmästare i cellostämman i Göteborgs symfoniorkester under 40 år (1936–1976). Han ägnade sig samtidigt åt kammarmusik i mindre ensembler, soloframträdanden och pedagogisk verksamhet. Hans tolkningar av nyare, svensk musik har särskilt uppmärksammats. Han ingick bland annat i den så kallade Pianokvartetten, bildad 1948 av Brita Hjort och bestående av – utöver Hjort och Vecchi – Charles Senderovitz och Sten Broman.

Tavlan finns inte att se i Konserthuset just nu.

Lillemor Tell (1920-2010)

Lillemor Tell, född 1920 i Stockholm. Studier vid Konstfack, Stockholm, Academie des Beaux Arts , Paris. Ett flertal samlings- och separatutställningar. 1951 gav Lillemor Tell ut boken ”Mitt kvarter i Paris” som innehöll teckningar från Paris. Representerad: Nationalmuseum, Stockholm, Göteborgs konstmuseum, Statens Konstråd, Norrköpings museum med flera.

100 x 96,5 cm

Tillhör Göteborgs Stad

© Lillemor Tell /BUS 2009

Konsten i Konserthuset

Många av konstverken i Göteborgs Konserthus knyter an till musik eller har en relation till Göteborgs Symfoniker. Här finns allt från porträtt av kompositörer som Grieg och Sibelius till Sveriges största väv med mönster av Sven X-et Erixson.

Konst i Konserthuset