Konst i Konserthuset Folkvisan

Freskmålning från 1937 av Otte Sköld (1894-1958). Bilden beskriver i några scener det nordiska landskapet och dess människor. Den mollstämda musiken från spelmannens fiol verkar spegla människornas sinnesstämning.

Målad på fuktig kalkputs vilket gör bilden mycket ljushärdig och hållbar. Bilden finns i Götaplatsfoajén och blir som en motpol till den mer uppsluppna bildväven av Sven X:et Erixson på väggen mitt emot.

Al fresco-tekniken har använts ända sedan senmedeltiden och man målar med färgpigment upplöst i vatten på fuktig kalkputs, vilket gör att pigmenten förenar sig med putsen och gör bilden mycket ljushärdig och hållbar.

Otte Sköld (1894-1958)

Målare, tecknare, grafiker. Otte Sköld (1894-1958) målade till en början i en kubistisk stil men gick sedan över till ett mer detaljerat framställningssätt. Hans bilder av varité- och kafémijöer är kanske de som mest kommit att förknippas med honom. Tillsammans med Åke Pernby skapade han Otte Skölds målarskola 1929. Mellan 1938-42 var Sköld professor vid Konstakademien i Stockholm, där han senare även verkade som direktör fram till 1950. Under åren 1950-59 var Sköld chef för Nationalmuseum och under denna tid blev han också den förste chefen för Moderna Museet 1958-60. Sköld är rikligt representerad på de flesta större museer i Sverige och Norden, men även i olika museers samlingar i Europa.

Freskmålning (al fresco), 1937, 6,4 x 9,5 m (ca).

© Otte Sköld /BUS 2009.

Konsten i Konserthuset

Många av konstverken i Göteborgs Konserthus knyter an till musik eller har en relation till Göteborgs Symfoniker. Här finns allt från porträtt av kompositörer som Grieg och Sibelius till Sveriges största väv med mönster av Sven X-et Erixson.

Konst i Konserthuset