Konst i Konserthuset Minnenas land

Ett fantasilandskap där konstnären hämtade sin inspiration från Österlen och Sydeuropa, målad 1936. När fresken gjordes 1936 var Prins Eugen 73 år gammal och han hade till sin hjälp konstnären Gustaf Magnusson som målade de nedre partierna av målningen, mer obekväma att utföra.

Motivet är ett fantasilandskap där konstnären hämtade sin inspiration från Österlen och Sydeuropa, målad 1936. När fresken gjordes var Prins Eugen 73 år gammal och han hade till sin hjälp konstnären Gustaf Magnusson som målade de nedre partierna av målningen, mer obekväma att utföra. Fresken finns att beskåda i foajén utanför Stora salen, till vänster när man gått upp för den högra marmortrappan.

Al Fresco-tekniken har använts ända sedan senmedeltiden och man målar med färgpigment upplöst i vatten på fuktig kalkputs, vilket gör att pigmenten förenar sig med putsen och gör bilden mycket ljushärdig och hållbar.

Prins Eugen (1865-1947)

Prins Eugen åkte 1887 till Paris under pseudonymen Monsieur Oscarsson för att ”under någon tid idka konststudier” i Léon Bonnats konstskola. I Sverige målade prinsen landskap och människor med Hugo Salmson som rådgivare. Hans motiv präglades av ett slags symboliskt laddad naturromantik. Han hämtade inspiration från bl.a den schweiziske konstnären Arnold Böcklin. Prins Eugen testamenterade efter sin död hela sin konstsamling till staten, som kan ses på museet Waldemarsudde, Stockholm, som fram till 1947 var prinsens hem.

Freskmålning (al fresco), 1936, 3,1 x 6,7 m (ca)