Konst i Konserthuset Musikanter

Sjungande, spelande människor skapar så vackra toner ur sina strupar och med sina instrument att änglarna lystrar i sin himmel. De fem glasreliefer (gravyrer) från 1935 är skapade på Orrefors glasbruk av Simon Gate (1883-1945) och gravören Bertil Gustafsson.

Sjungande, spelande människor skapar så vackra toner ur sina strupar och med sina instrument att änglarna lystrar i sin himmel. De fem glasreliefer (gravyrer) från 1935 är skapade på Orrefors glasbruk av Simon Gate (1883-1945) och gravören Bertil Gustafsson.

Simon Gate (1883-1945)

Formgivare, skulptör, bildkonstnär. Utbildning: Tekniska skolan, Stockholm, Konsthögskolan, Stockholm. G. verkade som porträttmålare och illustratör innan han 1916 började på Orrefors glasbruk som dess konstnärlige ledare. Tillsammans med Edward Hald blev Gate en av den moderna svenska glaskonstens nydanare. Han gjorde sig berömd för sina välkomponerade glasgravyrer med ornament och nakna figurer. På världsutställningen i Paris 1925 uppmärksammades hans och Halds arbeten stort och gav dem deras internationella genombrott.

73x 26,5 cm

© Simon Gate /BUS 2009

Läs mer i konsertmagasinet