Konst i Konserthuset Tor Aulin

Relief i marmor från 1935 föreställande Tor Aulin (1866-1914) violinist, dirigent och tonsättare, av Bror Chronander (1880-1964). Aulin var konsertmästare vid Kungliga teatern i Stockholm 1889-1892 och verkade även senare som dirigent för Göteborgs Symfoniker.

Relief i marmor från 1935 föreställande Tor Aulin (1866-1914), violinist, dirigent och tonsättare. Aulin var konsertmästare vid Kungliga teatern i Stockholm 1889-1892 och verkade även senare som dirigent för Göteborgs Symfoniker. Han bildade den i musikaliska sammanhang högt respekterade Aulin-kvartetten 1887. Porträttet finns infällt i väggen i Stora salens foajé.

Bror Chronander (1880-1964)

Skulptör, tecknare och målare. Uppväxt i Karlstad där han blev student 1898. Studerade 1900 för Richard Bergh vid Konstnärsförbundets skola och 1903 för Carl Wilhelmsson vid Valand. Har bl.a utfört ”Fiolspelaren” placerad på konserthuset vid Heden (skulpturen förstördes vid en brand 1928) och ”Arbetarhuvud” för Göteborgs Handel- o Sjöfartstidning och bysten ”Peter Wieselgren” utanför Domkyrkan i Göteborg. Från 30-talet och framåt ägnade C. sig alltmer till porträtteckning. C. har signerat bortåt 2000 porträtteckningar.

56 x 39,5 cm

Representerad: Göteborgs konstmuseum, H.M konungens samling