Tillgänglighets­redogörelse

Den här sidan beskriver hur gso.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet men vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan. Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

 

Brister gällande texter, bilder, videoklipp och dokument
 • Det finns bilder som saknar alternativtext.
 • Det saknas textning på en del videoklipp.
 • Det saknas syntolkning på videoklipp.
 • Det finns musik- och videoklipp där textning saknas.
 • Det finns text som är felformaterad vilket gör den svår att läsa med hjälpmedel, till exempel fel rubriknivåer.
 • Det finns textstycken där språk inte tydliggörs automatiskt.
Delar med kodningsbrister
 • Det finns ingresser som är uppmarkerade som header-element istället för p-element
 • Det finns information som presenteras i tabell-format men är ej markerade som table-element.
 • Det finns rubriker som är kodade som h-element inte alltid följer en logisk ordning.
 • Det är inte alltid synligt vilken komponent som har fokus för tillfället.
 • Det finns formulärfält som saknar label-texter.
Innehåll som inte är tillgängligt

Göteborgs Symfoniker åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla brister. Göteborgs Symfoniker har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vi hävdar tillfälligt oskäligt betungande anpassning för de listade problemen under arbetets gång.

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas dokument som är publicerade innan 23 september 2018. Detsamma gäller videofilmer publicerade innan 23 september 2020.

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas förinspelade tidsberoende medier som offentliggjorts före den 23 september 2020.

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas direktsändningar av tidsberoende medier.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi granskar regelbundet tillgängligheten på gso.se Detta görs av oss själva (självskattning), med stöd av utomstående experter som vi låter granska gso.se. En större revidering av webbplatsen skedde vintern 2021/2022. Senaste bedömningen gjordes i februari 2022. Redogörelsen uppdaterades den 22 februari 2022.

 

Kommentarsfunktion

Använd formuläret nedan om du hindras av bristande tillgänglighet så ska vi försöka hjälpa dig, och om möjligt även åtgärda bristen.