Göteborgs Konserthus 24 Preludier för piano – Martin Skafte

Evenemanget har ägt rum. En samling pianostycken inspirerade av Claude Debussys Préludes.

Scen: Stenhammarsalen
200 kr Student 100 kr Barn 100 kr

Evenemanget har ägt rum

24 preludier är en samling pianostycken i två böcker, med tolv preludier i vardera bok, som alla på något sätt inspirerats av var sitt av Claude Debussys 24 preludier för piano.

Den gemensamma nämnaren för samtliga Skaftes preludier är minne, där närheten eller avståndet till minnena är ett centralt tema. Som allra närmast minnet av Debussy når musiken i parallellstycket till Debussys ”Flickan med linhåret” – Det återfunna minnet, där den gradvis närmar sig den äldre musikens uttryck och stil. Med detta nya, förvrängda, minne som ny referenspunkt fortsätter sedan de senare preludierna på olika sätt sökandet efter en egen musikalisk identitet i Debussys, efter vägen allt mindre tydliga, fotspår.

Program

12 preludier – Bok 1

1) På väg hemåt
2) Till och från
3) Dimman har många röster
4) Och vintern var ovanligt lång
5) Linjer och tidslinjer
6) Ni är inget utan mig!
7) Det återfunna minnet
8) Förväntansfullt
9) Ska vi leka?
10) Svaga band
11) Ett välkommet avbrott
12) Inte idag

Paus

12 preludier – Bok 2

1) I hörnet
2) Och vägarna formar
3) Flyktiga språng
4) En strid och en seger
5) Fyra steg åt sidan
6) Vit vind
7) Gaias navel
8) Där ute finns både och
9) Avkylda drömbilder
10) På återbesök
11) En tid för allt
12) En sista återblick

Tonsättare: Martin Skafte
Piano: Jonas Olsson

Frågor? Hör av dig till biljettkontoret
Man spelar på en cello i ett rött rum där tyg fladdrar runt honom

Tonsätt ditt liv!

Välj ett abonnemang i Göteborgs Konserthus och få oförglömliga upplevelser, rabatterat biljettpris, plats på konserter som snabbt blir utsålda och egen stol i salongen. Konsertmagin får du på köpet.

Välj ditt abonnemang