Göteborgs Konserthus Konflikternas klanger: Darmstadt

Evenemanget har ägt rum. Gageego! fortsätter sin utforskning av konstmusikens metropoler, denna gång i relief mot pågående eller förflutna konflikter.

Speltid ca: 2 t inkl paus Scen: Stenhammarsalen
240 kr Student 100 kr

Evenemanget har ägt rum

Kammarensemblen Gageego! fortsätter sin utforskning av konstmusikens metropoler. Denna gång sätts musiken, tonsättarna och städerna i relief mot pågående eller förflutna konflikter – politiska såväl som konstnärliga.

Jerusalem, Moskva, Madrid och Darmstadt får denna gång bära vittnesbörd om hur vitt skilda uttryck ändå kan berätta om samma kamp, om samma erfarenhet. Denna musikaliska exposé i fyra avsnitt lyfter fram det flagrant politiska, det ljuvt poetiska och det kärvt introverta. Som vanligt bär Gageego! inga skygglappar – välkomna!

Tonsättarintroduktion kl 17 ingår i priset.

Konsertserien genomförs med stöd av

Program


Paus 25 min


Medverkande


Christian Karlsen dirigent

Frågor? Hör av dig till biljettkontoret
Man spelar på en cello i ett rött rum där tyg fladdrar runt honom

Tonsätt ditt liv!

Välj ett abonnemang i Göteborgs Konserthus och få oförglömliga upplevelser, rabatterat biljettpris, plats på konserter som snabbt blir utsålda och egen stol i salongen. Konsertmagin får du på köpet.

Välj ditt abonnemang