Göteborgs Konserthus Pionjär: Ensemble l’Itinéraire

Evenemanget har ägt rum. Här utforskas spektral musik, en fransk genre unik i sin estetik. Musik som förändrar klangfärger genom att sammanföra orkestrala massor.

Speltid ca: 2 t inkl paus Scen: Stenhammarsalen
205-255 kr Student 102-127 kr

Evenemanget har ägt rum

Vad är spektral musik? Det vet franska Ensemble l’Itinéraire som redan på 1980-talet kreerade musik som förändrar ”klangfärger genom att sammanföra orkestrala massor”.

Här handlar det om kammarmusik men principen är densamma, och den är som mest uppenbar när man hör musiken. I samarbete med Gageego! utforskar Ensemble l’Itinéraire en fransk genre unik i sin estetik.

Program

GERARD GRISÉY (1946-1998) STÈLE (1995) FÖR TVÅ SLAGVERKARE Gérard Grisey föddes i franska Belfort nära gränsen till Schweiz, och han visade redan som pojke stor fallenhet för musik. Från 17 års ålder var han elev vid konservatoriet i tyska Trossingen, innan han två år senare fortsatte vid Conservatoire national supérieur de musique i Paris där Olivier Messiaen blev hans lärare. I början av 1970-talet deltog han flitigt i de legendariska Darmstädter Ferienkurse, där han studerade för avantgardets främsta företrädare; Stockhausen, Xenakis och Ligeti. 1972 erövrade han det av alla unga franska tonsättare eftersträvade Rompriset, och där grundade han tillsammans med Tristan Murail gruppen L’Itinéraire, och kom att bli en förgrundsgestalt för elektronisk musik. Efter några år i USA (kompositionsprofessor vid Berkeleyuniversitetet) återvände han till Paris och innehade en liknande tjänst vid Conservatoire de Paris fram till sin bortgång som 52-åring. Stèle komponerade han 1996 för två slagverkare, som ett av sina sista verk. ”När jag komponerar kommer ofta en bild till mig som föreställer en arkeolog som upptäcker en stele* och dammar av den och upptäcker en begravningsinskription.” Stig Jacobsson

PHILIPPE LEROUX (f 1959) DE L'ÉPASSEUR Philippe Leroux studerade från 1978 för bland andra Ivo Malec och Pierre Schaeffer vid musikkonservatoriet i Paris och erövrade därifrån flera attraktiva priser. Därefter fortsatte han studera för Olivier Messiaen, Franco Donatoni, Betsy Jolas och Iannis Xenakis. 1993 vann han det franska Rompriset. Han har komponerat många typer av musik: för orkester, kör, kammarensemble och elektronik, och fått beställningar från en mycket lång rad ensembler, däribland Franska Radiofilharmonikerna, Percussions de Strasbourg, Ensemble Intercontemporain, Orchestre National de Lorraine och Orchestra Philharmonique de Nice. Hans musik har också erhållit många priser från institutioner från hela Europa och Nordamerika. Mellan 2001 och 2006 var han kompositionslärare vid IRCAM, och 2009–2011 gästprofessor vid Université de Montréal, för att nu nämna några av hans uppdrag. De l’épaisseur för violin, cello och ackordeon som spelas vid denna konsert, komponerade han 1998 på uppdrag från L’Arsenal de Metz. Stig Jacobsson

Murail Paludes 10 min

NÚRIA GIMÉNEZ-COMAS (f 1980) ABRAXAS M Liksom flera andra av de tonsättare vars musik framförs vid denna konsert har även Núria Giménes-Comas ett stort intresse av att utveckla ljudmiljöer och att pedagogiskt förbereda publiken på dessa. Hon började sin musikaliska bana som pianist, men kom alltmer att ägna sig åt elektronik och ingående studier av musikens väsen. Hon skrev en avhandling om musik och matematik, men tog också en doktorsgrad i komposition vid konservatoriet i Genève. Vid IRCAM har hon utvecklat nya metoder för tredimensionella föreställningar när det gäller videokonst och videoföreställningar live. Hon har därvid samarbetat med instrumentalister, dansare, körer och poeter. Dessutom har hon arbetat i orkesterprojektet Orchidea. Hon har fått beställningar från enskilda musiker, orkestrar, institutioner som Radio France, Geneva Camerata, och hennes musik har framförts vid en rad olika festivaler. Hon har även tilldelats ett flertal priser, och hon ger master classes runt om i världen. Stig Jacobsson

GÉRARD GRISEY (1946–1998) PARTIELS Gérard Grisey intresserade sig mycket för spektral musik, en akustisk musik som intresserar sig för matematisk analys av ljudspektra, och som såg sitt ljus vid IRCAM i Frankrike i början av 1970-talet genom Ensemble l’Itinéraire och tonsättare som Gérard Grisey och Tristan Murail. Spektralmusik är snarare en estetik än en stil. Grisey intresserade sig för färgtoner mellan de harmoniska övertonerna och ljud, för processer som utvecklas långsamt. Griseys komposition Partiels skrevs 1975 för 18 instrument och ingår som det tredje stycket i hans cykel Les Espaces Acoustiques. Inledningen är hämtad från en elektronisk analys av ett lågt E på en trombon. Detta spektrum har orkestralt syntetiserats genom olika andra instrument, och verket använder skillnaden mellan olika toner för att skapa harmonier. Stig Jacobsson

Medverkande

Mathieu Romano dirigent

Ensemble l’Itinéraire har gjort sig ett namn som en av de främsta ensemblerna i Europa fokuserade på samtida musik. Framför allt har de gjort sig kända för sina framföranden av spektralmusik – musik som ”förändrar klang genom att samla orkestermassor”. Ensemblen grundades 1973 av Michaël Lévinas, Tristan Murail, Hughes Dufourt, Gérard Grisey och Roger Tessier och är baserad i Paris. Man har genom åren samarbetat med en mängd olika kompositörer och skapat hundratals konstverk. Tack vare ständigt utvecklade samarbeten med framstående solister fortsätter l’Itinéraire att röra sig framåt i en anda av äventyr och konstnärlig vision. De skapar en resa med målet att utforska ljudets okända territorier – från barock till elektronisk musik och genom möten med andra konstformer.

Ensemblen bildades 1995 och arbetar med att utforska och göra den nutida kammarmusiken mer tillgänglig. Som en av de viktigaste aktörerna i Musiksverige uppskattas ensemblen för att på ett lustfyllt och nyfiket sätt tolka dagens musik på högsta tekniska och konstnärliga nivå. Gruppen samarbetar regelbundet med svenska och internationella gäster som Peter Eötvös, H K Gruber och Pierre-André Valade. Förutom konserter i Sverige har ensemblen turnerat i bland annat Ryssland och Danmark samt gästspelat på Lange Nacht der Neuen Klänge i Wiens konserthus.

Frågor? Hör av dig till biljettkontoret
Percussionist vid pukor med stockar i handen, omgiven av röd sammet.

Upplev konsertmagin

Varje ton som sprids har kraft att sätta i gång en rörelse, med kraft att bära genom generationer. Upptäck säsongens konserter och låt oss skapa hållbara avtryck tillsammans.

Upptäck säsongens konserter