Göteborgs Konserthus Seminarium: Fördjupning och spets i praktiken

Evenemanget har ägt rum. Kompetensutveckling och kollegialt lärande för musikpedagoger och andra intresserade.

Speltid ca: 5 t Scen: Stenhammarsalen

Evenemanget har ägt rum

Dagen bjuder på inspirerande forskningsresultat och handfast praktik. Vi inleder med ett gemensamt seminarium och fortsätter med instrumentspecifika workshops där erfarna pedagoger och talangutvecklare visar hur de gör.

Vi avslutar med en tankesmedja och gemensam planering framåt med företrädare för Nationellt centrum för musiktalanger (NCM).

Seminariet vänder sig till:

Anmälan

Anmäl dig här senast den 30 december >>

Ur programmet

Talangsatsningar inom idrotten och musiken – likheter och skillnader
Med Anders Hall Grøterud, ledare för Senter for talentutvikling i Norge.

Fördjupningsprogram vid Kulturskolan i Norge
Med Ellen Stabell och Anne Jordhus-Lier som presenterar sin avhandling, Fordypningsprogram i kulturskolen – i spennet mellom bredde og spesialisering.

Pågående och framtida samverkansprojekt med Nationellt center för musiktalanger
Med Verksamhetsledare Ulrich Kaatz som presenterar pågående samverkansprojekt med Kulturskolan och andra utbildare och bjuder in till tankesmedja om framtida projekt.

Frågor? Hör av dig till biljettkontoret
Percussionist vid pukor med stockar i handen, omgiven av röd sammet.

Upplev konsertmagin

Varje ton som sprids har kraft att sätta i gång en rörelse, med kraft att bära genom generationer. Upptäck säsongens konserter och låt oss skapa hållbara avtryck tillsammans.

Upptäck säsongens konserter