Göteborgs Konserthus Seminarium: Fördjupning och spets i praktiken

Evenemanget har ägt rum. Kompetensutveckling och kollegialt lärande för musikpedagoger och andra intresserade.

Speltid ca: 5 t ingen paus Scen: Stenhammarsalen

Evenemanget har ägt rum

Dagen bjuder på inspirerande forskningsresultat och handfast praktik. Vi inleder med ett gemensamt seminarium och fortsätter med instrumentspecifika workshops där erfarna pedagoger och talangutvecklare visar hur de gör.

Vi avslutar med en tankesmedja och gemensam planering framåt med företrädare för Nationellt centrum för musiktalanger (NCM).

Seminariet vänder sig till:

Anmälan

Anmäl dig här senast den 30 december >>

Ur programmet

Talangsatsningar inom idrotten och musiken – likheter och skillnader
Med Anders Hall Grøterud, ledare för Senter for talentutvikling i Norge.

Fördjupningsprogram vid Kulturskolan i Norge
Med Ellen Stabell och Anne Jordhus-Lier som presenterar sin avhandling, Fordypningsprogram i kulturskolen – i spennet mellom bredde og spesialisering.

Pågående och framtida samverkansprojekt med Nationellt center för musiktalanger
Med Verksamhetsledare Ulrich Kaatz som presenterar pågående samverkansprojekt med Kulturskolan och andra utbildare och bjuder in till tankesmedja om framtida projekt.

Frågor? Hör av dig till biljettkontoret
Man spelar på en cello i ett rött rum där tyg fladdrar runt honom

Tonsätt ditt liv!

Välj ett abonnemang i Göteborgs Konserthus och få oförglömliga upplevelser, rabatterat biljettpris, plats på konserter som snabbt blir utsålda och egen stol i salongen. Konsertmagin får du på köpet.

Välj ditt abonnemang