Konsertmagasinet Podiet Annonsera i Podiet

Podiet är ett redaktionellt konsertmagasin med inriktning på främst klassisk musik, med direkt anknytning till Göteborgs Symfonikers verksamhet. Som arrangör kan du annonsera i tidskriften.

Magasinet är på 100-120 sidor och säljs i biljettkontoret på Göteborgs Konserthus, samt ingår som en säsongsprenumeration för Konserthusets abonnenter.

Upplaga
ca 5000 ex, ca 3500 prenumeranter.

Utgivning
Podiet kommer ut med 4 nr/år (sep, okt, jan, april).
Varje nummer är aktuellt under ca 2 månader.

Pris
Ett införande, helsida 14 000 kr
Fyra införanden, helsidor 50 000 kr (beställning måste ske i juli inför kommande säsong)

Annonsbokning
Magdalena Nilsson
magdalena@gso.se
031-726 53 37

Nedladdningsbara filer